PWP

Strona główna

2024, Volume 1, Issue 1/2024

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Osadzeni o szczególnych potrzebach penitencjarno-ochronnych – analiza zjawiska
Sławomir Grzesiak
DOI: 10.52694/ThPSR.2024.1

Abstract Full text
Wyświetleń: 50 Pobrań: 12

Działalność pastoralna w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności – implikacje pedagogiczne
Konrad Wierzbicki
DOI: 10.52694/ThPSR.2024.2

Abstract Full text
Wyświetleń: 38 Pobrań: 12

Partycypacja społeczna na rzecz domów przejściowych w kontekście readaptacji społecznej osób skazanych
Agnieszka Pytka
DOI: 10.52694/ThPSR.2024.3

Abstract Full text
Wyświetleń: 44 Pobrań: 13

Predyspozycje w radzeniu sobie ze stresem jako wyznaczniki poczucia odpowiedzialności u funkcjonariuszy Służby Więziennej
Jarosław Rychlik, Agnieszka Nowogrodzka
DOI: 10.52694/ThPSR.2024.4

Abstract Full text
Wyświetleń: 35 Pobrań: 9

Determinanty poczucia satysfakcji zawodowej oraz zadowolenia z pracy funkcjonariuszy działów ochrony polskich zakładów karnych i aresztów śledczych
Zbigniew Nowacki
DOI: 10.52694/ThPSR.2024.5

Abstract Full text
Wyświetleń: 47 Pobrań: 13

Znaczenie pomocy psychologicznej w Służbie Więziennej w dobie COVID-19
Maja Zawadzka
DOI: 10.52694/ThPSR.2024.6

Abstract Full text
Wyświetleń: 48 Pobrań: 12

Deprywacja potrzeb u osób czasowo przebywających w schronie w kontekście psychologicznych skutków izolacji
Jarosław Rychlik, Maja Zawadzka, Sławomir Grzesiak
DOI: 10.52694/ThPSR.2024.7

Abstract Full text
Wyświetleń: 52 Pobrań: 9

Radzenie sobie w sytuacjach stresowych – raport z quasi-eksperymentu przeprowadzonego w warunkach schronu
Jarosław Rychlik, Agnieszka Pytka, Mateusz Lewandowski
DOI: 10.52694/ThPSR.2024.8

Abstract Full text
Wyświetleń: 40 Pobrań: 9

Krótkotrwałe formy pozbawienia wolności. Rodzaje, cele i ograniczenia stosowania
Borys Laskowski
DOI: 10.52694/ThPSR.2024.9

Abstract Full text
Wyświetleń: 37 Pobrań: 7

Diagnoza czynników korupcyjnych w środowisku służby i w pracy w Służbie Więziennej
Marcin Rosiak
DOI: 10.52694/ThPSR.2024.10

Abstract Full text
Wyświetleń: 38 Pobrań: 8

Wewnętrzne rozwiązania Służby Więziennej na rzecz rozpoznania i ścigania sprawców przestępstw w środowisku penitencjarnym
Marcin Mazurek , Mariusz Kuryłowicz
DOI: 10.52694/ThPSR.2024.11

Abstract Full text
Wyświetleń: 37 Pobrań: 7

Radykalizacja postaw religijno-ideologicznych więźniów jako zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych
Zbigniew Nowacki
DOI: 10.52694/ThPSR.2024.12

Abstract Full text
Wyświetleń: 44 Pobrań: 13

Zagrożenia związane z realizacją obowiązków służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej pełniących służbę na stanowisku monitorowego. Raport z badań
Agnieszka Pytka, Mateusz Lewandowski, Marcin Mazurek, Mariusz Kuryłowicz
DOI: 10.52694/ThPSR.2024.13

Abstract Full text
Wyświetleń: 36 Pobrań: 9

Prawno-kryminalistyczne aspekty dotyczące czynności związanych z oględzinami rzeczy przez funkcjonariuszy Służby Więziennej
Marcin Rosiak
DOI: 10.52694/ThPSR.2024.14

Abstract Full text
Wyświetleń: 40 Pobrań: 6

Problematyka kontroli osobistej realizowanej przez funkcjonariuszy Służby Więziennej – aspekt prawno-kryminalistyczny
Marcin Rosiak
DOI: 10.52694/ThPSR.2024.15

Abstract Full text
Wyświetleń: 41 Pobrań: 6

Perspektywy zastosowań systemu informacji przestrzennej w obszarze więziennictwa
Mateusz Lewandowski
DOI: 10.52694/ThPSR.2024.16

Abstract Full text
Wyświetleń: 40 Pobrań: 7

Stosowanie urządzeń do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej jako środka przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej
Grzegorz Kostyra
DOI: 10.52694/ThPSR.2024.17

Abstract Full text
Wyświetleń: 36 Pobrań: 8

Symulacyjne gry decyzyjne w modułowym systemie kształcenia kadry Służby Więziennej
Marcin Mazurek
DOI: 10.52694/ThPSR.2024.18

Abstract Full text
Wyświetleń: 43 Pobrań: 9