PWP

Strona główna

Rada Naukowa

Rada Naukowa 
 

Członkowie z Polski:

 

dr hab. Anna Fidelus - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof.  dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst - Uczelnia Łazarskiego

prof. dr hab. Tomasz Kośmider - Akademia Wymiaru Sprawiedliwości 

prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk - Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Beata Maria Nowak - Akademia Wymiaru Sprawiedliwości 

dr hab. Robert Opora - Uniwersytet Gdański

ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

prof. dr hab. dr h.c. Emil Walenty Pływaczewski - Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Irena Pospiszyl - Akademia Pedagogiki Specjalnej

dr hab. Tomasz Przesławski - Uniwersytet Warszawski

dr hab. Krzysztof Wiak - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska - Uniwersytet Gdański

prof. dr. hab Svitlana Loboda - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

dr Grzegorz Ocieczek - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 

 

 

 

Członkowie z zagranicy:

prof. Obi N.I. Ebbe - Uniwersytet Tennessee w Chattanooga

prof. Римма Н. Ключко - Grodzieński Uniwersytet Państwowy im Janki Kupały

prof. Pavel Mühlpachr -  Silesian University, Faculty of Public Policies in Opava

prof. Vyacheslav Navrotskyy - Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych Ukrainy we Lwowie, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie

prof. Hank Nuwer - Franklin College, USA

prof. dr. hab Svitlana Loboda, National Aviation University, Ukraina

doc. dr Bohumil Koukola - Uniwersytet w Ostrawie

dr hab. Orest Krasivskyy - Narodowa Akademia Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy

dr hab. Maria Martinska - Akadémia Sił Zbrojnych gen. M. R. Štefánika

dr Orsolya Czenczer - narodowy Uniwersytet Służb Państwowych w Budapeszcie

dr Joseph Giordmaina - Uniwersytet Maltański

dr Matthew Maycock - Uniwersytet w Glasgow

dr Amanda Perry - Uniwersytet w Yorku

dr Márta Takács-Miklósi - Uniwersytet w Debreczynie

Nina Champion - Cryminal Justice Alliance (Londyn)

plk. Ing. František Vlach, Ph.D. Akademie VS ČR

doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.  Institut Mezioborových Studií, Brno, Czechy