PWP

Strona główna

Rada Naukowa

Rada Naukowa 
 

Członkowie z Polski:

prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst - Uczelnia Łazarskiego

prof. zw. dr hab. dr h.c. Emil Walenty Pływaczewski - Uniwersytet w Białymstoku

prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk - Uniwersytet w Białymstoku

prof. zw. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska - Uniwersytet Gdański

dr hab. Anna Fidelus - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. Robert Opora - Uniwersytet Gdański

dr hab. Krzysztof Wiak - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

 

Członkowie z zagranicy:

prof. Obi N.I. Ebbe - Uniwersytet Tennessee w Chattanooga

prof. Римма Н. Ключко - Grodzieński Uniwersytet Państwowy im Janki Kupały

prof. Pavel Mühlpachr -  Silesian University, Faculty of Public Policies in Opava

prof. Vyacheslav Navrotskyy - Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych Ukrainy we Lwowie, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie

prof. Hank Nuwer - Franklin College, USA

doc. dr Bohumil Koukola - Uniwersytet w Ostrawie

dr hab. Orest Krasivskyy - Narodowa Akademia Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy

dr hab. Maria Martinska - Akadémia Sił Zbrojnych gen. M. R. Štefánika

dr Orsolya Czenczer - narodowy Uniwersytet Służb Państwowych w Budapeszcie

dr Joseph Giordmaina - Uniwersytet Maltański

dr Matthew Maycock - Uniwersytet w Glasgow

dr Amanda Perry - Uniwersytet w Yorku

dr Márta Takács-Miklósi - Uniwersytet w Debreczynie

Nina Champion - Cryminal Justice Alliance (Londyn)