PWP

Strona główna

Sprzedaż i prenumerata

Cena 1 egzemplarza „Law • Education • Security” wynosi 20,00 zł.

Cena prenumeraty rocznej wynosi 80,00 zł.

 

Zamówienia na prenumeratę przesyłać można na adres:

Redakcja „Law • Education • Security”

ul. Wiśniowa 50,

02-520 Warszawa

 

Należność za zamówione egzemplarze należy uiścić na konto dla prenumeratorów 

Aktualny numer rachunku:
Santander Bank Polska S.A.   91 1090 1056 0000 0001 4899 8264