PWP

Strona główna

Redakcja „Law • Education • Security”

Redaktor Naczelny
gen. SW w st. spocz. dr Jacek Pomiankiewicz

 

Z-ca Redaktora Naczelnego
dr  Michał Sopiński

 

Redaktor międzynarodowy
dr Matthew Maycock 

 

Sekretarz redakcji
mjr  SW  dr Konrad Wierzbicki

email: psr@psr.edu.pl
email: konrad.wierzbicki@aws.edu.pl 

 

Redaktor językowy (język polski) – dr Anna Janus 

Redaktor językowy (język angielski) – mjr SW mgr Marta Kuźma

Redaktor językowy (język angielski) – mgr Hubert Skrzyński

Redaktor statystyczny – dr hab. Paweł Ostaszewski

 

KOLEGIUM REDAKCYJNE

 

Przewodniczący:

gen. SW w st. spocz. dr Jacek Pomiankiewicz - redaktor tematyczny (nauki o bezpieczeństwie)

Członkowie:

prof. dr hab. Tomasz Kośmider - redaktor tematyczny (nauki o bezpieczeństwie)

dr hab. prof. UW Krystyna Ostrowska - redaktor tematyczny (psychologia, kryminologia)

dr hab. prof. UŁ. Aldona Nawój-Śleszyński - redaktor tematyczny (penologia, penitencjarystyka)

dr hab. prof. UW  Tomasz Przesławski - redaktor tematyczny (penologia, kryminologia, penitencjarystyka)

dr Adam Szecówka - redaktor tematyczny (pedagogika)

dr Sławomir Grzesiak - redaktor tematyczny (pedagogika, penitencjarystyka)