PWP

Strona główna

Redakcja

Redaktor Naczelny
gen. SW w st. spocz. dr Jacek Pomiankiewicz

 

Redaktor międzynarodowy
dr Matthew Maycock 

 

Sekretarz redakcji
kpt. SW  dr Konrad Wierzbicki

email: pwp@pwp.edu.pl
email: konrad.wierzbicki@swws.edu.pl 

 

Redaktor językowy (język polski) – dr Anna Janus 

Redaktor językowy (język angielski) – kpt. SW mgr Marta Kuźma

Redaktor językowy (język angielski) – mgr Hubert Skrzyński

Redaktor statystyczny – dr Paweł Ostaszewski

 

KOLEGIUM REDAKCYJNE

 

Przewodniczący:

gen. SW w st. spocz. dr Jacek Pomiankiewicz - redaktor tematyczny (nauki o bezpieczeństwie)

Członkowie:

dr hab. prof. UŁ. Aldona Nawój-Śleszyński - redaktor tematyczny (penologia, penitencjarystyka)

dr hab. prof. UW Krystyna Ostrowska - redaktor tematyczny (psychologia, kryminologia)

dr Adam Szecówka - redaktor tematyczny (pedagogika)

dr Sławomir Grzesiak - redaktor tematyczny (pedagogika, penitencjarystyka)