PWP

Strona główna

Recenzenci stali

 

Rok 2023
1. dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW
2. dr hab. Aleksandra Korwin - Szymanowska, prof. AEH
3. dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS im. M. Grzegorzewskiej
4. dr hab. Jerzy  Nikołajew, prof. UR
5. prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz
6. dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
7. ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. UKSW
8. dr Jerzy Czołgoszewski, UWM
9. dr Maria Gordon
10. ks. dr Paweł Wojtas, WSBiO
11. dr Tomasz Głowik, APS
12. dr Marcin Jurczyk, UŚ w Katowicach
13. dr Sylwester Bębas, UP w Krakowie

14. dr hab. Tomasz Przesławski UW
15. prof. dr.hab. Svitlana Shekhavtsova, Matej Bel University in Banska Bystrica, Slovakia
16. prof. dr.hab. Eduard Balasfuov, National University of Ostroh Academy, Ostroh, Ukraine
17. prof., dr. hab Svitlana Loboda, National Aviation University, Ukraine
18. prof. Philipp Fluri, Wenzhou University, Taiwan

 

 

Rok 2022

1. prof. dr hab. Grażyna Barbara Szczygieł, UwB 
2. dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW
3. dr hab. Aleksandra Korwin - Szymanowska, prof. AEH
4. dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS im. M. Grzegorzewskiej
5. dr hab. Jerzy  Nikołajew, prof. UR
6. dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz
7. dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
8. ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. UKSW
9. dr Jerzy Czołgoszewski, UWM
10. dr Maria Gordon
11. ks. dr Paweł Wojtas, WSBiO
12. dr Tomasz Głowik, APS
13. dr Marcin Jurczyk, UŚ w Katowicach
14. dr Sylwester Bębas, UP w Krakowie

 

Rok 2021

1. dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW
2. dr hab. Aleksandra Korwin - Szymanowska, prof. AEH
3. dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS im. M. Grzegorzewskiej
4. dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr
5. dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
6. dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz
7. ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. UKSW
8. ks. dr Paweł Wojtas, prof. WSBiO
9. dr Maria Gordon
10. dr Aneta Paszkiewicz, PWSZ Chełm

 

Rok 2020

1. dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ
2. dr hab. Leszek Kania, prof. UZ
3. dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. UO
4. dr hab. Maciej Rogalski, prof. Uczelni Łazarskiego
5. dr hab. Renata Szczepanik, prof. UŁ
6. dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr
7. dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
8. ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. UKSW
9. dr Aneta Paszkiewicz, PWSZ Chełm
10. dr Andrzej Piotrowski, UG

 

Rok 2019

1. dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
2. dr hab. Jerzy Nikołajew,  prof. UO
3. dr Aneta Paszkiewicz, PWSZ Chełm
4. dr hab. Maciej Rogalski, prof. Uczelni Łazarskiego
5. dr hab. Renata Szczepanik, prof. UŁ
6. dr hab. Leszek Kania,  prof. UZ
7. ks. dr Paweł Wojtas, WSBIO
8. dr Katarzyna Nawrocka, APS
9. prof. zw. dr hab. Wiesław Caban, UJK
10. dr Robert Poklek

 

Rok 2018

1. dr Jakub Czarkowski, WSB w Warszawie
2. mjr dr Dariusz Fudali, MŻWiWPPRL
3. dr Maria Gordon
4. dr hab. prof. UWr Tomasz Kalisz
5. dr hab. prof. ASzWoj Tomasz Kośmider
6. kpt. SW dr Mariusz Kuryłowicz
7. dr hab. prof. UMCS Agnieszka Lewicka-Zelent
8. mjr SW w st. spocz. dr Robert Poklek, UAM
9. dr hab. Tomasz Przesławski
10. dr hab. prof. Uczelni Łazarskiego Maciej Rogalski
11. dr hab. prof. UŁ Renata Szczepanik
12. dr hab. prof. Pedagogium Krzysztof Wojcieszek

 

Rok 2017

1. prof. dr hab. Teodor Szymanowski
2. prof. dr hab. Stefan Lelental
3. prof. dr hab. Grażyna B. Szczygieł
4. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
5. prof. dr hab. Piotr Stępniak
6. prof. dr hab. Zbigniew Lasocik
7. dr hab. prof. UMCS Agnieszka Lewicka-Zelent
8. dr hab. prof. UWM Sławomir Przybyliński
9. dr hab. prof. KUL Iwona Niewiadomska
10 .dr hab. prof. UWr Tomasz Kalisz
11. dr Maria Gordon
12. dr Jacek Pomiankiewicz
13. dr Krystian Bedyński
14. dr Tomasz Głowik
15. dr Adam Kwieciński

 

Rok 2016

1. prof. dr hab. Grażyna B. Szczygieł
2. prof. dr hab. Teodor Szymanowski
3. dr hab. prof. WSFiZ Aleksandra Korwin-Szymanowska
4. dr hab. prof. UW Tomasz Przesławski
5. dr hab. prof. UŁ Aldona Nawój-Śleszyński
6. dr Maria Gordon
7. dr Tomasz Głowik