PWP

Strona główna

2022, Volume 116, Issue III

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych w czasie pandemii COVID-19. Doświadczenia polskie
Tomasz Kośmider, Robert Nowacki, Jakub Werbiński -

Abstract Full text
Wyświetleń: 77 Pobrań: 106

Emocje przeżywane przez osoby osadzone w polskich więzieniach w czasie pandemii COVID-19
Agnieszka Lewicka-Zelent

Abstract Full text
Wyświetleń: 56 Pobrań: 52

Bezpieczeństwo społeczne i personalne obywateli w kontekście zagrożenia przestępczością w Polsce. Kreowanie bezpiecznych przestrzeni inkluzywnych
Sławomir Grzesiak Edyta Mituła-Grzesiak

Abstract Full text
Wyświetleń: 72 Pobrań: 62

Security as a superior value at work with youth offenders: a new perspective for institutional social rehabilitation in the context of British practice approach
Marcin Jurczyk

Abstract Full text
Wyświetleń: 67 Pobrań: 74

Wykorzystanie modelu Porozumienia bez przemocy w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie
Aneta Paszkiewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 57 Pobrań: 43

Makiawelizm i poczucie sensu życia jako wyznaczniki dobrostanu psychicznego u skazanych recydywistów – implikacje resocjalizacyjne
Jarosław Rychlik Hewilia Hetmańczyk

Abstract Full text
Wyświetleń: 65 Pobrań: 44

The basics of applying medical precautions − an approach for the purposes of penitentiary practice
Norbert Malec Marcin Jurgilewicz, Jolanta Itrich-Drabarek

Abstract Full text
Wyświetleń: 63 Pobrań: 47

Zapewnienie wyżywienia wegańskiego. Obowiązek czy uprawnienie administracji więziennej?
Jerzy Nikołajew

Abstract Full text
Wyświetleń: 56 Pobrań: 42

Mord sądowy w Polsce Ludowej w latach 1944-1956 – aspekty doktrynalne i penitencjarne
Błażej Bawolik

Abstract Full text
Wyświetleń: 63 Pobrań: 83

Działalność pomocowa Stefanii Sempołowskiej (1868-1944) na rzecz więźniów. Listy osadzonych z Więzienia Ciężkiego na Św. Krzyżu z prośbą o pomoc do „Cioci Stefy”
Bartosz Kułan

Abstract Full text
Wyświetleń: 62 Pobrań: 38

Recydywiści penitencjarni w populacji więziennej w Polsce w latach 1970-2020
Aldona Nawój-Śleszyński

Abstract Full text
Wyświetleń: 67 Pobrań: 54

Odpowiedzialność funkcjonariuszy Służby Więziennej w kontekście powierzenia im funkcji podmiotu dozorującego System Dozoru Elektronicznego
Krzysztof Gasiński

Abstract Full text
Wyświetleń: 56 Pobrań: 56

Inne


Jerzy Czołgoszewski Geneza oraz kształtowanie się więziennictwa w I Rzeczypospolitej, Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. Od sługi miejskiego do strażnika więziennego Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2021, ss. 676

Abstract Full text
Wyświetleń: 53 Pobrań: 43