PWP

Strona główna

2022, Volume 116, Issue III

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych w czasie pandemii COVID-19. Doświadczenia polskie
Tomasz Kośmider, Robert Nowacki, Jakub Werbiński -

Abstract Full text
Wyświetleń: 280 Pobrań: 315

Emocje przeżywane przez osoby osadzone w polskich więzieniach w czasie pandemii COVID-19
Agnieszka Lewicka-Zelent

Abstract Full text
Wyświetleń: 265 Pobrań: 214

Bezpieczeństwo społeczne i personalne obywateli w kontekście zagrożenia przestępczością w Polsce. Kreowanie bezpiecznych przestrzeni inkluzywnych
Sławomir Grzesiak Edyta Mituła-Grzesiak

Abstract Full text
Wyświetleń: 307 Pobrań: 270

Security as a superior value at work with youth offenders: a new perspective for institutional social rehabilitation in the context of British practice approach
Marcin Jurczyk

Abstract Full text
Wyświetleń: 258 Pobrań: 169

Wykorzystanie modelu Porozumienia bez przemocy w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie
Aneta Paszkiewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 247 Pobrań: 224

Makiawelizm i poczucie sensu życia jako wyznaczniki dobrostanu psychicznego u skazanych recydywistów – implikacje resocjalizacyjne
Jarosław Rychlik Hewilia Hetmańczyk

Abstract Full text
Wyświetleń: 264 Pobrań: 279

The basics of applying medical precautions − an approach for the purposes of penitentiary practice
Norbert Malec Marcin Jurgilewicz, Jolanta Itrich-Drabarek

Abstract Full text
Wyświetleń: 258 Pobrań: 146

Zapewnienie wyżywienia wegańskiego. Obowiązek czy uprawnienie administracji więziennej?
Jerzy Nikołajew

Abstract Full text
Wyświetleń: 238 Pobrań: 197

Mord sądowy w Polsce Ludowej w latach 1944-1956 – aspekty doktrynalne i penitencjarne
Błażej Bawolik

Abstract Full text
Wyświetleń: 279 Pobrań: 244

Działalność pomocowa Stefanii Sempołowskiej (1868-1944) na rzecz więźniów. Listy osadzonych z Więzienia Ciężkiego na Św. Krzyżu z prośbą o pomoc do „Cioci Stefy”
Bartosz Kułan

Abstract Full text
Wyświetleń: 254 Pobrań: 149

Recydywiści penitencjarni w populacji więziennej w Polsce w latach 1970-2020
Aldona Nawój-Śleszyński

Abstract Full text
Wyświetleń: 288 Pobrań: 223

Odpowiedzialność funkcjonariuszy Służby Więziennej w kontekście powierzenia im funkcji podmiotu dozorującego System Dozoru Elektronicznego
Krzysztof Gasiński

Abstract Full text
Wyświetleń: 244 Pobrań: 292

Inne


Jerzy Czołgoszewski Geneza oraz kształtowanie się więziennictwa w I Rzeczypospolitej, Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. Od sługi miejskiego do strażnika więziennego Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2021, ss. 676

Abstract Full text
Wyświetleń: 230 Pobrań: 176