PWP

Strona główna

2022, Volume 116, Issue III

Jerzy Czołgoszewski Geneza oraz kształtowanie się więziennictwa w I Rzeczypospolitej, Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. Od sługi miejskiego do strażnika więziennego Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2021, ss. 676Full text

Streszczenie

Na początku bieżącego roku ukazała się drukiem książka autorstwa dr. Jerzego Czołgoszewskiego poświęcona więziennictwu polskiemu (i częściowo zaborczemu rosyjskiemu) na przestrzeni wybranych okresów dziejów Polski (I Rzeczypospolita, Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie), obejmująca chronologicznie okres od około połowy XVIII wieku, choć narrację rozpoczyna autor dużo wcześniej, aż po rok 1915, a nawet 1918. Jest to opracowanie liczące 676 stron, które stanowi iście „monumentalny materiał”, a w ocenie recenzenta − zebrany i opracowany w wyniku prawdziwie „benedyktyńskiej pracy” autora.