PWP

Strona główna

2017, Volume 96, Issue 3

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Prawo do odszkodowania w związku z niesłusznym tymczasowym aresztowaniem w świetle standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Magdalena Brzozowska

Abstract Full text
Wyświetleń: 367 Pobrań: 421

Prawo łaski i amnestia na Ukrainie po nowelizacjach z lat 2014-2016
Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak

Abstract Full text
Wyświetleń: 305 Pobrań: 212

Powrotność skazanych do zakładów karnych
Aleksandra Leszczyńska

Abstract Full text
Wyświetleń: 363 Pobrań: 638

Wybrane aspekty funkcjonowania wspólnoty Anonimowych Alkoholików przydatne w oddziaływaniach resocjalizacyjnych w zakładach karnych i aresztach śledczych
Łukasz Kołodziej

Abstract Full text
Wyświetleń: 457 Pobrań: 600

Duszpasterstwo więzienne w Polsce w perspektywie 25 lat doświadczeń pastoralno-resocjalizacyjnych
Jan Dezyderiusz Pol

Abstract Full text
Wyświetleń: 623 Pobrań: 1077

Nowa definicja środka zastępczego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – czy jest potrzebna?
Czesław P. Kłak

Abstract Full text
Wyświetleń: 297 Pobrań: 189

Kara ograniczenia wolności jako zastępcza kara wobec izolacji sprawców przestępstw skarbowych
Michał Kurzyński

Abstract Full text
Wyświetleń: 307 Pobrań: 212

Odpowiedzialność karna z art. 55a ust. 1 i 2 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Czesław P. Kłak

Abstract Full text
Wyświetleń: 357 Pobrań: 264

Funkcjonowanie więzienia w Wolnym Mieście Krakowie w I połowie XIX w.
Mateusz Mataniak

Abstract Full text
Wyświetleń: 304 Pobrań: 313

Artykuł oryginalny


Poziom pro-aktywności kobiet odbywających karę pozbawienia wolności
Bartosz Kwiatkowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 369 Pobrań: 232

Inne


Polska bibliografia penitencjarnaLata 2015 (uzupełnienie) – 2016
Stefan Lelental, Aldona Nawój-Śleszyński

Full text
Pobrań: 719

Amerykańskie seminarium internetowe na temat przestępstw seksualnych
Kazimierz Pospiszyl

Full text
Pobrań: 159

Recenzja książki Anny Kozłowskiej-Ryś, Krzysztofa Drozdowskiego Świat odosobniony. Bydgoska służba penitencjarna w latach 1920-1939
Jacek Pomiankiewicz

Full text
Pobrań: 242

Wspomnienie o śp. prof. dr hab. Zofii Ostrihanskiej
konrad wierzbicki

Full text
Pobrań: 169

Sprawozdanie z konferencji „Resocjalizacja, readaptacja i pomoc postpenitencjarna w kontekście uwarunkowań prawnych, systemowych i lokalnych”
Magdalena Niewiadomska-Krawczyk

Full text
Pobrań: 348