PWP

Strona główna

2017, Volume 96, Issue 3

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Prawo do odszkodowania w związku z niesłusznym tymczasowym aresztowaniem w świetle standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Magdalena Brzozowska

Abstract Full text
Wyświetleń: 491 Pobrań: 642

Prawo łaski i amnestia na Ukrainie po nowelizacjach z lat 2014-2016
Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak

Abstract Full text
Wyświetleń: 433 Pobrań: 387

Powrotność skazanych do zakładów karnych
Aleksandra Leszczyńska

Abstract Full text
Wyświetleń: 498 Pobrań: 1057

Wybrane aspekty funkcjonowania wspólnoty Anonimowych Alkoholików przydatne w oddziaływaniach resocjalizacyjnych w zakładach karnych i aresztach śledczych
Łukasz Kołodziej

Abstract Full text
Wyświetleń: 589 Pobrań: 793

Duszpasterstwo więzienne w Polsce w perspektywie 25 lat doświadczeń pastoralno-resocjalizacyjnych
Jan Dezyderiusz Pol

Abstract Full text
Wyświetleń: 749 Pobrań: 1578

Nowa definicja środka zastępczego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – czy jest potrzebna?
Czesław P. Kłak

Abstract Full text
Wyświetleń: 434 Pobrań: 300

Kara ograniczenia wolności jako zastępcza kara wobec izolacji sprawców przestępstw skarbowych
Michał Kurzyński

Abstract Full text
Wyświetleń: 438 Pobrań: 332

Odpowiedzialność karna z art. 55a ust. 1 i 2 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Czesław P. Kłak

Abstract Full text
Wyświetleń: 483 Pobrań: 390

Funkcjonowanie więzienia w Wolnym Mieście Krakowie w I połowie XIX w.
Mateusz Mataniak

Abstract Full text
Wyświetleń: 435 Pobrań: 527

Artykuł oryginalny


Poziom pro-aktywności kobiet odbywających karę pozbawienia wolności
Bartosz Kwiatkowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 544 Pobrań: 372

Inne


Polska bibliografia penitencjarnaLata 2015 (uzupełnienie) – 2016
Stefan Lelental, Aldona Nawój-Śleszyński

Full text
Pobrań: 966

Amerykańskie seminarium internetowe na temat przestępstw seksualnych
Kazimierz Pospiszyl

Full text
Pobrań: 259

Recenzja książki Anny Kozłowskiej-Ryś, Krzysztofa Drozdowskiego Świat odosobniony. Bydgoska służba penitencjarna w latach 1920-1939
Jacek Pomiankiewicz

Full text
Pobrań: 338

Wspomnienie o śp. prof. dr hab. Zofii Ostrihanskiej
konrad wierzbicki

Full text
Pobrań: 285

Sprawozdanie z konferencji „Resocjalizacja, readaptacja i pomoc postpenitencjarna w kontekście uwarunkowań prawnych, systemowych i lokalnych”
Magdalena Niewiadomska-Krawczyk

Full text
Pobrań: 523