PWP

Strona główna

2017, Volume 96, Issue 3

Powrotność skazanych do zakładów karnych


Aleksandra Leszczyńska1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Doktorantka w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki


Autor korenspondencyjny: Aleksandra Leszczyńska; Doktorantka w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki; email: leszczynska.aleksandra@o2.pl

Aleksandra Leszczyńska: -Full text

Streszczenie

Artykuł ukazuje narastający z roku na rok problem powrotności skaza-nych do zakładów karnych. Autorka przedstawia zagadnienie w oparciu o dane statystyczne, które nie pozostawiają złudzeń co do skali przedmio-towego problemu i wręcz alarmują stosowne organy do reakcji. Zawarte w opracowaniu wnioski pozwalają wysnuć pewne teorie na temat zarówno podłoża zjawiska, jak i recepty na jego rozwiązanie.


Słowa kluczowe

osadzeni, zakłady karne, recydywa, statystyki
Phenomenon of the offenders’ re-entry to the penitentiary facilities


Summary

The article examines rapidly growing issue of the re-entry of offenders into penitentiary facilities in Poland. The statistical data analysed by the author broadcast the scale of the problem, and attempts to alarm relevant authorities to take explicit action against this phenomenon. The findings of the study allow drawing theories on the source of the issue itself along with potential solutions for the future.


Keywords

prison re-entry, offenders, recidivism, prisoner, peniten-tiary facilities, statistics, quantitative data analysis