PWP

Strona główna

2022, Volume 115, Issue II

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Zastosowanie czwórdzielności w badaniach bezpieczeństwa penitencjarnego
Janusz Świniarski

Abstract Full text
Wyświetleń: 93 Pobrań: 99

Bezpieczeństwo w panoptycznym „społeczeństwie nadzoru”. Od Jeremi Benthama do Lin Iunie i totalnej penalizacji
Bogusław Jagusiak

Abstract Full text
Wyświetleń: 74 Pobrań: 99

Rozpoznanie luk kompetencyjnych podstawą procesowego wprowadzenia elementów ochrony dynamicznej w polskim więziennictwie
Edyta Łyszkowska

Abstract Full text
Wyświetleń: 71 Pobrań: 63

Ochrona dynamiczna oraz mediacja jako koncepcje konsensualnego rozwiązywania sporów w polskim systemie penitencjarnym
Urszula Staśkiewicz, Anna Gmurowska

Abstract Full text
Wyświetleń: 71 Pobrań: 133

Zmiany w postrzeganiu skazanych przez studentów w okresie 2014-2022
Dorota Siemieniecka

Abstract Full text
Wyświetleń: 70 Pobrań: 58

Praktyczne aspekty kształcenia i doskonalenia zawodowego kadry Służby Więziennej
Kamila Majewska

Abstract Full text
Wyświetleń: 68 Pobrań: 75

Potrzeby kadry penitencjarnej w zakresie doskonalenia zawodowego
Karolina Kostera, Agnieszka Nowogrodzka

Abstract Full text
Wyświetleń: 70 Pobrań: 58

Dowódca zmiany w Służbie Więziennej – aspekty prawne i wykonawcze
Robert Nowacki

Abstract Full text
Wyświetleń: 66 Pobrań: 75

Monitorowy – rola i zadania w systemie bezpieczeństwa penitencjarnego
Jakub Werbiński

Abstract Full text
Wyświetleń: 67 Pobrań: 81

Artykuł oryginalny


Realizacja zasad ochrony dynamicznej skandynawskiego i polskiego systemu penitencjarnego
Sylwia Gwoździewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 108 Pobrań: 114