PWP

Strona główna

2016, Volume 91, Issue 2

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Przesłanki orzekania o przerwie w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz o warunkowym przedterminowym zwolnieniu na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Stefan Lelental

Abstract Full text
Wyświetleń: 336 Pobrań: 220

Prawo karne wykonawcze a pozytywna prewencja ogólna. Wybrane problemy
Agnieszka Kania

Abstract Full text
Wyświetleń: 338 Pobrań: 316

Ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych w Polsce – stan obecny
Anna Czubaj

Abstract Full text
Wyświetleń: 382 Pobrań: 361

Kobiety odbywające karę długoterminowego pozbawienia wolności
Kamil Miszewski

Abstract Full text
Wyświetleń: 395 Pobrań: 369

Psychoterapia wykluczonych społecznie. Źródła treningu zastępowania agresji (ART)
Ewa Joanna Morawska, Jacek Zbigniew Morawski

Abstract Full text
Wyświetleń: 369 Pobrań: 255

Niepełnosprawność fizyczna osób pozbawionych wolności i implikacje dla systemu penitencjarnego
Beata Tomecka-Nabiałczyk

Abstract Full text
Wyświetleń: 317 Pobrań: 220

Więziennicy II Rzeczypospolitej w mogiłach Miednoje, 1940 r. (część II1 Biogramy)
Krystian Bedyński

Abstract Full text
Wyświetleń: 404 Pobrań: 492

Artykuł oryginalny


System penitencjarny Czech i Słowacji (na tle polskich uwarunkowań penitencjarnych)
Monika Urbanek

Abstract Full text
Wyświetleń: 331 Pobrań: 671

Inne


Redakcja naukowa Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-WojciechowskaPsychologia penitencjarna
Maria Tarnowska

Full text
Pobrań: 373

Tomasz Przesławski doktor habilitowany nauk prawnych
Kolegium Redakcyjne „Przeglądu Więziennictwa Polskiego”

Full text
Pobrań: 233

Sprawozdanie z konferencji Winter Seminar 2016 Costs of Democracy Law, Politics, Economy and Society in Central and Eastern Europe
Karolina Wiśniewska

Full text
Pobrań: 210