PWP

Strona główna

2016, Volume 91, Issue 2

Psychoterapia wykluczonych społecznie. Źródła treningu zastępowania agresji (ART)


Ewa Joanna Morawska1, Jacek Zbigniew Morawski1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Mistrz trenerski Aggression Replacement Training (ART)


Autor korenspondencyjny: Jacek Zbigniew Morawski; -, Mistrz trenerski Aggression Replacement Training (ART); email: amity@amity.pl

Ewa Joanna Morawska: -

Jacek Zbigniew Morawski: -Full text

Streszczenie

Artykuł analizuje społeczne źródła i podstawowe komponenty kla-sycznego ART (trening umiejętności prospołecznych, kontroli złości i wnioskowanie moralne) i ich aktualność w świetle kryminologii pozy-tywnej oraz współczesnych reguł konstruowania skutecznych programów penitencjarnych. Zdaniem autorów, wiedza ta jest niezbędna – chociaż niewystarczająca – dla skutecznego wdrażania treningu zastępowania agresji w pracy penitencjarnej.


Słowa kluczowe

trening zastępowania agresji, psychoterapia, progra-my penitencjarne