PWP

Strona główna

2016, Volume 91, Issue 2

Ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych w Polsce – stan obecny


Anna Czubaj1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Doktorantka w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach


Autor korenspondencyjny: Anna Czubaj; -, Doktorantka w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; email: pwp@pwp.edu.pl

Anna Czubaj: -Full text

Streszczenie

Niniejszy artykuł przybliża pojęcie funkcjonariusza publicznego w świetle art. 115 § 13 kk oraz zakres przewidzianej dla niego ochrony prawnej. Wskazuje także inne podmioty korzystające z tej szczególnej ochrony i poddaje analizie skalę przestępstw przeciwko funkcjonariu-szom publicznym w Polsce.


Słowa kluczowe

funkcjonariusz publiczny, ochrona prawna, przestęp-stwa przeciwko funkcjonariuszowi, kodeks karny