PWP

Strona główna

2016, Volume 91, Issue 2

Więziennicy II Rzeczypospolitej w mogiłach Miednoje, 1940 r. (część II1 Biogramy)


Krystian Bedyński1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Emerytowany zastępca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu


Autor korenspondencyjny: Krystian Bedyński; -, Emerytowany zastępca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu; email: biuro@biuroserwis-kalisz.com

Krystian Bedyński: -Full text

Streszczenie

W „Przeglądzie Więziennictwa Polskiego” (2015, nr 88) zamieszczony został artykuł poświęcony funkcjonariuszom więziennym zamordowa-nym wiosną 1940 r., których ciała wrzucono do dołu śmierci w Miednoje. Opracowanie niniejsze obejmuje biogramy zamordowanych. Pod każdym z nich podana jest sygnatura z Księgi Cmentarnej Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje, obejmująca: numer listy transportowej, pozycję na liście, numer akt śledczych. W niektórych przypadkach dane powyż-sze są niekompletne.


Słowa kluczowe

polski personel więzienny, NKWD, Ostaszkow, Kalinin, Miednoje