PWP

Strona główna

2024, Volume 122, Issue I

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Specyfika potrzeb resocjalizacyjno- korekcyjnych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności
Irena Pospiszyl
DOI: 10.52694/ThPSR.122.1

Abstract Full text
Wyświetleń: 19 Pobrań: 12

Zakłady karne typu półotwartego w polskim systemie penitencjarnym
Aldona Nawój-Śleszyński
DOI: 10.52694/ThPSR.122.2

Abstract Full text
Wyświetleń: 42 Pobrań: 19

Seniorzy w zakładach karnych w Polsce. Aspekty prawne i medyczne
Anna Maria Passaseo, Agnieszka Lewicka-Zelent , Ewa Grudziewska
DOI: 10.52694/ThPSR.122.3

Abstract Full text
Wyświetleń: 55 Pobrań: 17

The Role of Defence Education in Creating the Social Potential for future Coeducational Uniformed Staff in Poland. Analysis of the Results of Interdisciplinary Research
Ilona Urych, Barbara Drapikowska, Cezary Smuniewski
DOI: 10.52694/ThPSR.122.4

Abstract Full text
Wyświetleń: 35 Pobrań: 6

Praca w trakcie pozbawienia wolności – niewykorzystany potencjał resocjalizacyjny?
Ewa Gałecka-Burdziak, Piotr Błędowski, Joanna Felczak
DOI: 10.52694/ThPSR.122.5

Abstract Full text
Wyświetleń: 44 Pobrań: 9

Posługa duszpasterska w jednostkach penitencjarnych podczas pandemii Covid SARS-CoV-2 w opinii kapelanów więziennych
Jan Dezyderiusz Pol
DOI: 10.52694/ThPSR.122.6

Abstract Full text
Wyświetleń: 47 Pobrań: 10

Szanse i bariery w optymalizacji racjonalnych oddziaływań penitencjarnych
Dorota Rondalska
DOI: 10.52694/ThPSR.122.7

Abstract Full text
Wyświetleń: 37 Pobrań: 13

Oddziaływania penitencjarne wobec sprawców przemocy w rodzinie
Tomasz Michał Korczyński
DOI: 10.52694/ThPSR.122.8

Abstract Full text
Wyświetleń: 38 Pobrań: 13

Religijność personalna młodzieży a poczucie bezpieczeństwa personalnego
Katarzyna Zaremba, Dorota Zbroszczyk
DOI: 10.52694/ThPSR.122.9

Abstract Full text
Wyświetleń: 39 Pobrań: 8

Wybrane zachowania ryzykowne osób pozbawionych wolności i ich profilaktyka
Anna Komisarska
DOI: 10.52694/ThPSR.122.10

Abstract Full text
Wyświetleń: 34 Pobrań: 6

Postawy wobec agresji a spostrzeganie źródeł własnej skuteczności u więźniów
Adrian Gęca, Mateusz Mikołajczak, Mirosław Kalinowski, Beata Maria Nowak, Iwona Niewiadomska
DOI: 10.52694/ThPSR.122.11

Abstract Full text
Wyświetleń: 47 Pobrań: 24

Factors motivating penitentiary recidivists to stop smoking cigarettes in the light of the research
Ewa Sygit-Kowalkowska, Joanna Wojciechowska-Rembisz
DOI: 10.52694/ThPSR.122.12

Abstract Full text
Wyświetleń: 42 Pobrań: 6

Nowe narzędzia terapeutyczne w praktyce penitencjarnej
Łukasz Wieczorek, Katarzyna Dąbrowska
DOI: 10.52694/ThPSR.122.13

Abstract Full text
Wyświetleń: 50 Pobrań: 14