PWP

Strona główna

2015, Volume 87, Issue 2

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Nowelizacja kodeksu karnego w 2015 r.
Teodor Szymanowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 390 Pobrań: 425

Wykonywanie tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności wobec cudzoziemców w Polsce
Aldona Nawój-Śleszyński, Stefan Lelental

Abstract Full text
Wyświetleń: 426 Pobrań: 361

Prawno-etyczne aspekty więziennej resocjalizacji
TOMASZ PRZESŁAWSKI

Abstract Full text
Wyświetleń: 415 Pobrań: 495

System Dozoru Elektronicznego w świetle przepisów prawa, danych statystycznych oraz raportu Najwyższej Izby Kontroli
ALEKSANDRA Dziubińska

Abstract Full text
Wyświetleń: 423 Pobrań: 492

Więzienna Kolonia Rolnicza w Mrowinie (1933-1969)
Krystian Bedyński

Abstract Full text
Wyświetleń: 420 Pobrań: 633

Artykuł oryginalny


Wolontariat w resocjalizacji osób osadzonych w zakładach karnych
Aleksandra Buczyńska

Abstract Full text
Wyświetleń: 464 Pobrań: 1204

Inne


Pisemne powiadomienie więźnia o zarzutach jako element postępowania dyscyplinarnego na przykładzie orzecznictwa USA
Krzysztof Dąbkiewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 422 Pobrań: 363

Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej
Aldona Nawój-Śleszyński

Full text
Pobrań: 481