PWP

Strona główna

2015, Volume 87, Issue 2

System Dozoru Elektronicznego w świetle przepisów prawa, danych statystycznych oraz raportu Najwyższej Izby Kontroli


ALEKSANDRA Dziubińska1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, doktorantka w Zakładzie Nauki o Karze i Środkach Penalnych Uniwersytetu Łódzkiego


Autor korenspondencyjny: ALEKSANDRA Dziubińska; -, doktorantka w Zakładzie Nauki o Karze i Środkach Penalnych Uniwersytetu Łódzkiego; email: pwp@pwp.edu.pl

ALEKSANDRA Dziubińska: -Full text

Streszczenie

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) skontrolowała i oceniła realizację zadań związanych z wdrożeniem i eksploatacją Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE) oraz wykonywanie przez sądowych kuratorów zawodowych zadań związanych z organizowaniem i kontrolowaniem odbywania przez skazanych kary w tym systemie. Przeprowadzono kontrolę w Ministerstwie Sprawiedliwości, Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i w 15 sądach rejonowych w zakresie nadzoru przez organy administracji publicznej oraz sądy wykonywania kary pozbawienia wolności w SDE. Wystawienie pozytywnej oceny, mimo stwierdzenia bardzo wielu nieprawidłowości w skontrolowanym obszarze, wzbudza kontrowersje, które prezentuje niniejsze opracowanie.

 


Słowa kluczowe

ustawa o SDE, wyniki kontroli NIK, nieprawidłowości