PWP

Strona główna

2015, Volume 87, Issue 2

Prawno-etyczne aspekty więziennej resocjalizacji


TOMASZ PRZESŁAWSKI1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Uniwersytet Warszawski


Autor korenspondencyjny: TOMASZ PRZESŁAWSKI; -, Uniwersytet Warszawski; email: pwp@pwp.edu.pl

TOMASZ PRZESŁAWSKI: -Full text

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie resocjalizacji odpowiadającej celowi kary pozbawienia wolności z punktu widzenia ustawowego określenia „wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw”. Omówione zostały postawy obiektywnie prospołeczne, chociaż z różną podstawą aksjologiczną, decydującą o treści oceny etycznej postępowania zgodnego z wymaganymi wzorcami normatywnymi.

 


Słowa kluczowe

resocjalizacja, cele kary, etyka, postawy wobec prawa