PWP

Strona główna

2015, Volume 87, Issue 2

Więzienna Kolonia Rolnicza w Mrowinie (1933-1969)


Krystian Bedyński1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Emerytowany zastępca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu


Autor korenspondencyjny: Krystian Bedyński; -, Emerytowany zastępca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu; email: pwp@pwp.edu.pl

Krystian Bedyński: -Full text

Streszczenie

Idea więziennej kolonii rolniczej pojawiła się na początku XIX w. za sprawą Polaka Mirosława Nakwaskiego, a później nawiązywał do niej Irlandczyk Walter Crofton. W Polsce od 1934 r. podstawą ich organizowania były pozytywne doświadczenia z pracy przywięzien nych gospodarstw rolniczych. W Mrowinie w latach 1934-1939 oraz w latach 1957-1969 wśród środków oddziaływania wychowawczego wykorzystywano m.in. naukę zawodu w szkole rolniczej. W 1958 r. więzienie to otrzymało status więzienia eksperymentalnego.

 


Słowa kluczowe

więzienna kolonia rolnicza, więzienie-szkoła, więzienie eksperymentalne, środki oddziaływania wychowawczego