PWP

Strona główna

2015, Volume 87, Issue 2

Nowelizacja kodeksu karnego w 2015 r.


Teodor Szymanowski1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Uniwersytet Warszawski


Autor korenspondencyjny: Teodor Szymanowski; -, Uniwersytet Warszawski; email: pwp@pwp.edu.pl

Teodor Szymanowski: -Full text

Streszczenie

Nowelizacja kodeksu karnego w Polsce wynika z konieczności dostosowania struktury orzekanych kar przez sądy, m.in. do stwierdzonego spadku przestępczości, tj. przede wszystkim ograniczenia liczby orzekanych kar pozbawienia wolności. Poszerza się zwłaszcza możliwość stosowania kar nieizolacyjnych tj. grzywny, kary ograniczenia wolności oraz środków karnych z szerokim orzekaniem dozoru elektronicznego. Jednocześnie wprowadza się obok tradycyjnych, nowe środki zabezpieczające, takie jak terapie i terapię uzależnień oraz dozór elektroniczny po wykonaniu kary wobec bardziej niebezpiecznych kategorii sprawców przestępstw, jak np. seksualnych i z użyciem przemocy.

 


Słowa kluczowe

kary, środki karne, środki kompensacyjne, środki zabezpieczające, sprawcy przestępstw szczególnie szkodliwych, orzeczenia sądów karnych