PWP

Strona główna

2015, Volume 87, Issue 2

Wolontariat w resocjalizacji osób osadzonych w zakładach karnych


Aleksandra Buczyńska1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, mgr pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, studentka IV roku psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego


Autor korenspondencyjny: Aleksandra Buczyńska; -, mgr pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, studentka IV roku psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego; email: pwp@pwp.edu.pl

Aleksandra Buczyńska: -Full text

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest rola wolontariatu w resocjalizacji osób osadzonych w zakładach karnych. Wolontariat więźniów jest jedną z najnowszych i najbardziej obiecujących innowacji w polskim systemie penitencjarnych, nagrodzony „Kryształową Wagą Wymiaru Sprawiedliwości”. Badania nad rolą wolontariatu w resocjalizacji były przeprowadzone w latach 2013-2014 w Zakładzie Karnym w Lublińcu oraz Zakładzie Karnym w Głogowie. W badaniach zostały wyprowadzone trzy pytania badawcze: Jakie są motywy podjęcia wolontariatu przez więźniów? Jakie są korzyści z podjęcia wolontariatu? Jaki jest stosunek więźnia-wolontariusza do siebie, innych ludzi i przyszłości? W celu uzyskania odpowiedzi na te pytania przeprowadzono dziesięć wywiadów z osadzonymi zatrudnionymi jako wolontariusze. W artykule zostały opisane: resocjalizacyjna wartość wolontariatu więźniów, najciekawsze programy dla więźniów-wolontariuszy realizowane w Polsce oraz wyniki badań.

 


Słowa kluczowe

resocjalizacja, wolontariat więźniów, zakład karny