PWP

Strona główna

2017, Volume 95, Issue 2

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Młodzi zabójcy skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności – sylwetka, czyn, polityka karania
TEODOR BULENDA, JOANNA KLIMCZAK, DAGMARA WOŹNIAKOWSKA-FAJST

Abstract Full text
Wyświetleń: 563 Pobrań: 504

Kobieta – (nie tylko) seryjna zabójczyni
Arkadiusz P. SZAJNA

Abstract Full text
Wyświetleń: 531 Pobrań: 616

Problematyka kontroli osobistej osadzonych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
DANUTA SZCZEPANIAK

Abstract Full text
Wyświetleń: 517 Pobrań: 659

Zatrudnienie skazanych w Polsce na tle porównawczym. Zagadnienia wybrane
Patryk Jaki

Abstract Full text
Wyświetleń: 502 Pobrań: 878

Zatrudnienie skazanych w wybranych państwach europejskich. Analiza porównawcza
Czesław P. Kłak

Abstract Full text
Wyświetleń: 592 Pobrań: 982

Czynniki normatywne utrudniające efektywne stosowanie instrumentów reakcji karnej w systemie dozoru elektronicznego na tle ostatnich nowelizacji
Robert Pelewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 494 Pobrań: 562

Artykuł oryginalny


Poziom lęku i agresji u osób pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności oraz recydywistów penitencjarnych
ALEKSANDRA JĘDRYSZEK-GEISLER, MARCIN B. JURCZYK

Abstract Full text
Wyświetleń: 649 Pobrań: 845

Odpowiedzialność karna za okaleczenie żeńskich narządów płciowych – projekt nowelizacji kodeksu karnego w kontekście standardów Unii Europejskie
Czesław P. Kłak

Abstract Full text
Wyświetleń: 552 Pobrań: 651

Inne


Recenzja książki. Polskie Towarzystwo Penitencjarne w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i więziennej. Księga jubileuszowa 1991-2016, pod redakcją Józefa Nawoja i Roberta Pokleka
Jacek Pomiankiewicz

Full text
Pobrań: 572

Recenzja książki. Odwołanie warunkowego zwolnienia Anny Jaworskiej-Wieloch
Aldona Nawój-Śleszyński

Full text
Pobrań: 353

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.:„Nowy wymiar bezpieczeństwa”
Arkadiusz P. SZAJNA

Full text
Pobrań: 365