PWP

Strona główna

2017, Volume 95, Issue 2

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Młodzi zabójcy skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności – sylwetka, czyn, polityka karania
TEODOR BULENDA, JOANNA KLIMCZAK, DAGMARA WOŹNIAKOWSKA-FAJST

Abstract Full text
Wyświetleń: 492 Pobrań: 432

Kobieta – (nie tylko) seryjna zabójczyni
Arkadiusz P. SZAJNA

Abstract Full text
Wyświetleń: 464 Pobrań: 532

Problematyka kontroli osobistej osadzonych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
DANUTA SZCZEPANIAK

Abstract Full text
Wyświetleń: 455 Pobrań: 591

Zatrudnienie skazanych w Polsce na tle porównawczym. Zagadnienia wybrane
Patryk Jaki

Abstract Full text
Wyświetleń: 428 Pobrań: 764

Zatrudnienie skazanych w wybranych państwach europejskich. Analiza porównawcza
Czesław P. Kłak

Abstract Full text
Wyświetleń: 525 Pobrań: 728

Czynniki normatywne utrudniające efektywne stosowanie instrumentów reakcji karnej w systemie dozoru elektronicznego na tle ostatnich nowelizacji
Robert Pelewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 414 Pobrań: 503

Artykuł oryginalny


Poziom lęku i agresji u osób pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności oraz recydywistów penitencjarnych
ALEKSANDRA JĘDRYSZEK-GEISLER, MARCIN B. JURCZYK

Abstract Full text
Wyświetleń: 564 Pobrań: 765

Odpowiedzialność karna za okaleczenie żeńskich narządów płciowych – projekt nowelizacji kodeksu karnego w kontekście standardów Unii Europejskie
Czesław P. Kłak

Abstract Full text
Wyświetleń: 482 Pobrań: 542

Inne


Recenzja książki. Polskie Towarzystwo Penitencjarne w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i więziennej. Księga jubileuszowa 1991-2016, pod redakcją Józefa Nawoja i Roberta Pokleka
Jacek Pomiankiewicz

Full text
Pobrań: 496

Recenzja książki. Odwołanie warunkowego zwolnienia Anny Jaworskiej-Wieloch
Aldona Nawój-Śleszyński

Full text
Pobrań: 298

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.:„Nowy wymiar bezpieczeństwa”
Arkadiusz P. SZAJNA

Full text
Pobrań: 311