PWP

Strona główna

2017, Volume 95, Issue 2

Młodzi zabójcy skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności – sylwetka, czyn, polityka karania


TEODOR BULENDA1, JOANNA KLIMCZAK2, DAGMARA WOŹNIAKOWSKA-FAJST3
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego i Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
2-, Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
3Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Uniwersytet Warszawski

TEODOR BULENDA: -

JOANNA KLIMCZAK: -

DAGMARA WOŹNIAKOWSKA-FAJST: -Full text

Streszczenie

Przedmiotem tekstu jest przedstawienie wyników badań dotyczących młodych sprawców zabójstw, którzy za swoje przestępne czyny zostali skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wyniki te są częścią szerszych i pogłębionych badań nad 299 zabójcami skazanymi na tego rodzaju karę, które były prowadzone w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. W niniejszym tekście pokazano kim byli ludzie, którzy w młodym wieku zabijali, często w sposób okrutny i bestialski, motywy i sposób pozbawiania życia młodszych od siebie, rówieśników i starszych, a także kary i środki karne jakie im wymierzono. Prezentowany materiał ma ukazać do czego jest zdolny człowiek w młodym wieku, dla którego życie drugiego człowieka jest bezwartościowe, i jakie prawne konsekwencje ponosi za zabójstwo, w tym dożywotnią eliminację ze społeczności ludzi wolnych.


Słowa kluczowe

młodociani, zabójstwo, ofiara, dożywotnie pozbawienie wolności
Young murderers sentenced to life imprisonment – social portrait, their crime, and penal policy


Summary

The paper presents the outcomes of research on young killers, who were sentenced for their criminal acts for the life imprisonment. The results are a part of wider studies on 299 murderers sentenced for such punishment, conducted in the Department of Criminology and Criminal Policy at the University of Warsaw and have been undertaken thanks to a grant from the National Science Centre. In the article authors present: a social portrait of young killers, their motives and the way of depriving life their victims.


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/www-data/journalstube.com/application/views/pwp/scripts/view/abstract.phtml on line 172

Keywords