PWP

Strona główna

2016, Volume 92, Issue 3

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności i ich potencjał reedukacyjny
Aldona Nawój-Śleszyński

Abstract Full text
Wyświetleń: 750 Pobrań: 2220

Struktura organizacyjna więziennictwa polskiego − między centralą a jednostką podstawową
TOMASZ PRZESŁAWSKI

Abstract Full text
Wyświetleń: 804 Pobrań: 3647

Nowelizacja nowelizacji w zakresie prawa karnego − wybrane zagadnienia z ostatniej nowelizacji
Iwona Zielinko

Abstract Full text
Wyświetleń: 446 Pobrań: 335

Oddziaływania penitencjarne prowadzone wobec skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego w świetle obowiązujących przepisów oraz raportów CPT
Ewelina Januszkiewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 508 Pobrań: 1043

Prywatne zakłady karne – wybrane przykłady zagraniczne
Małgorzata Szwejkowska

Abstract Full text
Wyświetleń: 445 Pobrań: 826

Programy oddziaływań penitencjarnych na przykładzie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie
Anna Osowska-Rembecka

Abstract Full text
Wyświetleń: 497 Pobrań: 540

Rozwój programów nauczania pedagogiki resocjalizacyjnej. Studencki głos w dyskusji naukowej
Agnieszka Nymś

Abstract Full text
Wyświetleń: 437 Pobrań: 353

Zygmunt Bugajski (1887-1940) i jego koncepcje dotyczące wybranych elementów kary więzienia
Krzysztof Chmielewski

Abstract Full text
Wyświetleń: 448 Pobrań: 526

Artykuł oryginalny


Rola zatrudnienia w procesie odchodzenia od aktywności przestępczej i osłabienia wizerunku recydywisty
Renata Szczepanik

Abstract Full text
Wyświetleń: 481 Pobrań: 610

Inne


Recenzja. Incarceration nation. How the Unites States became the most punitive democracy in the World
Kazimierz Pospiszyl

Full text
Pobrań: 287

Recenzja. Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i w Polsce. Die Reform des Sanktionenrechts in Deutchland, Österreich und Polen
Aldona Nawój-Śleszyński