PWP

Strona główna

2016, Volume 92, Issue 3

Struktura organizacyjna więziennictwa polskiego − między centralą a jednostką podstawową


TOMASZ PRZESŁAWSKI1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej, Uniwersytet Warszawski


Autor korenspondencyjny: TOMASZ PRZESŁAWSKI; Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej, Uniwersytet Warszawski; email: tomasz.przeslawski@gmail.com

TOMASZ PRZESŁAWSKI: -Full text

Streszczenie

W artykule omówiono pośredni szczebel więziennictwa na przestrzeni: historycznej − w aspekcie rozwoju tego ogniwa, organizacyjnej − ze względu na rodzaj wyodrębnienia w strukturze organizacyjnej tej instytucji oraz charakteru zachodzących więzi z pozostałymi szczeblami organizacyjnymi, funkcjonalnej − z punktu widzenia realizowanych kompetencji.

 


Słowa kluczowe

jednostka pośrednia, ustrój administracji penitencjarnej, powiązania organizacyjne, kompetencje