PWP

Strona główna

2016, Volume 92, Issue 3

Rozwój programów nauczania pedagogiki resocjalizacyjnej. Studencki głos w dyskusji naukowej


Agnieszka Nymś1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Doktorantka w Zakładzie Penitencjarystyki na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Autor korenspondencyjny: Agnieszka Nymś; -, Doktorantka w Zakładzie Penitencjarystyki na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; email: agnieszka.nyms@amu.edu.pl

Agnieszka Nymś: -Full text

Streszczenie

Artykuł prezentuje zagadnienie rozwoju programów nauczania pedagogiki resocjalizacyjnej. Kluczowym aspektem rozważań jest studencki punkt widzenia. Najważniejsza część dotyczy dróg rozwoju dyskursu naukowego, natomiast zakończenie odnosi się do dylematów etycznych.

 


Słowa kluczowe

program nauczania, resocjalizacja, studenci