PWP

Strona główna

2016, Volume 92, Issue 3

Nowelizacja nowelizacji w zakresie prawa karnego − wybrane zagadnienia z ostatniej nowelizacji


Iwona Zielinko1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Fundacja Kobiet Prawników


Autor korenspondencyjny: Iwona Zielinko; -, Fundacja Kobiet Prawników; email: iwonazielinko@o2.pl

Iwona Zielinko: -Full text

Streszczenie

Zmiany w prawie karnym uchwalone ustawą z 11 marca 2016 r. dotyczą kodeksu karnego (kk), kodeksu postępowania karnego (kpk) oraz kodeksu karnego wykonawczego (kkw). Dozór elektroniczny jest sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności. Poszerzono kompetencje referendarzy sądowych. W procedurze karnej zasada kontradyktoryjności ustąpiła pierwszeństwa zasadzie prawdy materialnej. Zaszły rewolucyjne zmiany art. 233 kk.

 


Słowa kluczowe

kodeks karny, dozór elektroniczny, referendarz sądowy, prawda materialna, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy