PWP

Strona główna

2023, Volume 118, Issue I

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Organizacja więziennictwa polskiego – zarys problematyki
Tomasz Przesławski
DOI: 10.52694/ThPSR.118.1

Abstract Full text
Wyświetleń: 198 Pobrań: 922

Zarządzanie Służbą Więzienną oparte na ochronie dynamicznej z wykorzystaniem luki kompetencyjnej
Jakub Czarkowski, Sylwia Gwoździewicz, Edyta Łyszkowska, Marcin Strzelec
DOI: 10.52694/ThPSR.118.11

Abstract Full text
Wyświetleń: 239 Pobrań: 225

Problematyka korupcji w warunkach penitencjarnych w opinii funkcjonariuszy Służby Więziennej
Monika Kotowska, Bartosz Zając
DOI: 10.52694/ThPSR.118.2

Abstract Full text
Wyświetleń: 211 Pobrań: 271

Rola funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa personalnego osobom pozbawionym wolności – aspekt suicydalny
Kazimierz Pierzchała, Marta Jaroszewska
DOI: DOI : 10.52694/ThPSR.118.3

Abstract Full text
Wyświetleń: 228 Pobrań: 1005

Poczucie bezpieczeństwa funkcjonariuszy Służby Więziennej pełniących służbę na stanowisku monitorowego – raport z badań
Mateusz Lewandowski, Mariusz Kuryłowicz, Marcin Mazurek, Agnieszka Pytka
DOI: 10.52694/ThPSR.118.4

Abstract Full text
Wyświetleń: 256 Pobrań: 257

Zjawisko przemocy w środowisku penitencjarnym – aspekty prawne
Emilia Witkowska-Grabias, Marcin Strzelec, Beata Maria Nowak
DOI: 10.52694/ThPSR.118.5

Abstract Full text
Wyświetleń: 257 Pobrań: 506

“Good” and “bad” adaptation to prison isolation of Polish long-term prisoners in the light of Erving Goffman’s typology of adaptation
Kamil Miszewski
DOI: 10.52694/ThPSR.118.12

Abstract Full text
Wyświetleń: 197 Pobrań: 255

Socjodemograficzne i instytucjonalne uwarunkowania nudy i samotności zatrudnionych recydywistów penitencjarnych
Bartosz Kwiatkowski
DOI: 10.52694/ThPSR.118.6

Abstract Full text
Wyświetleń: 228 Pobrań: 264

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD – perspektywa kliniczno-kryminologiczna
Agnieszka Nowogrodzka, Ewa Mojs
DOI: 10.52694/ThPSR.118.7

Abstract Full text
Wyświetleń: 205 Pobrań: 205

Ostateczność kary pozbawienia wolności – polskie prawo a Europejskie reguły więzienne
Justyna Stasiołek
DOI: 10.52694/ThPSR.118.8

Abstract Full text
Wyświetleń: 206 Pobrań: 284

Eksperyment penitencjarny w Szczypiornie (1958-1959) – analiza historyczno-pedagogiczna
Dorota Kanarek-Lizik, Monika Dagmara Szewczyk
DOI: 10.52694/ThPSR.118.9

Abstract Full text
Wyświetleń: 227 Pobrań: 431

The institution of conditional early release in Polish and the Hungarian penitentiary system – research report
Konrad Wierzbicki, Dominika Gałek
DOI: 10.52694/ThPSR.118.10

Abstract Full text
Wyświetleń: 244 Pobrań: 290