PWP

Strona główna

2021, Volume 113, Issue IV

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego a populacja więzienna
Aldona Nawój-Śleszyński

Abstract Full text
Wyświetleń: 182 Pobrań: 208

Formy arteterapii w penitencjarystyce i ich wpływ na skazanych
Mariusz Szajda

Abstract Full text
Wyświetleń: 217 Pobrań: 168

Subkultura więzienna w Rosji – próba charakterystyki
Natasza Duraj

Abstract Full text
Wyświetleń: 217 Pobrań: 155

Wstępna ocena skuteczności e-learningowego kursu programu profilaktycznego „Korekta dla osadzonych”
Krzysztof Wojcieszek, Agnieszka Nowogrodzka

Abstract Full text
Wyświetleń: 167 Pobrań: 141

Uwarunkowania systemu kształcenia ustawicznego w Służbie Więziennej
Piotr Sękowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 211 Pobrań: 151

Modele adaptacji do warunków więziennych odbywających karę po raz pierwszy i recydywistów penitencjarnych
Dorota Kanarek-Lizik

Abstract Full text
Wyświetleń: 161 Pobrań: 175

Wpływ obostrzeń epidemicznych na dynamikę i rodzaj przestępczości w Polsce w okresie stanu pandemii COVID-19
Marcin Mazurek

Abstract Full text
Wyświetleń: 161 Pobrań: 149

Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa narodowego RP Wnioski z badań systemowych
Mateusz Lewandowski, Adam Kołodziejczyk

Abstract Full text
Wyświetleń: 167 Pobrań: 252

Współpraca Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości z Polskim Związkiem Łowieckim − implikacje na rzecz bezpieczeństwa
Marcin Strzelec, Karolina Kostera

Abstract Full text
Wyświetleń: 160 Pobrań: 153

Uzyskanie pozwolenia na broń palną − uwarunkowania administracyjnoprawne i medyczne
Paweł Sosnowski , Maja Zawadzka

Abstract Full text
Wyświetleń: 163 Pobrań: 149

Inne


Z więziennych doświadczeń Fiodora Dostojewskiego – refleksje
Bogdan Nowak

Abstract Full text
Wyświetleń: 183 Pobrań: 130

Witold Kędzierski, Penitencjarystyka z resocjalizacją instytucjonalną. Historia − stan obecny
Konrad Wierzbicki

Full text
Pobrań: 141