PWP

Strona główna

2021, Volume 110, Issue I

Spis treści

List do redakcji


Od Redakcji

Full text
Pobrań: 106

Artykuł przeglądowy


Model Dobrego Życia w terapii przestępców seksualnych
Kazimierz Pospiszyl

Abstract Full text
Wyświetleń: 99 Pobrań: 175

Pozbawienie wolności jako element kary, środka zapobiegawczego lub izolacyjnego środka zabezpieczającego w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Patrycja Gąska

Abstract Full text
Wyświetleń: 114 Pobrań: 94

Klasyfikacje metod badawczych w penitencjarystyce
Jakub Czarkowski, Marcin Strzelec

Abstract Full text
Wyświetleń: 92 Pobrań: 134

Przestępczość nieletnich w Federacji Rosyjskiej
Natasza Duraj

Abstract Full text
Wyświetleń: 99 Pobrań: 122

Rola i kompetencje inspektora ochrony danych osobowych w świetle dyrektywy policyjnej oraz ustawy o ochronie danych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
Erwin Ryter

Abstract Full text
Wyświetleń: 97 Pobrań: 83

Ukraińcy w więzieniu w Sztumie w latach 1947-1956
Krzysztof Czermański

Abstract Full text
Wyświetleń: 98 Pobrań: 122

Inne


Janusz Gwardiak, Więziennictwo guberni łomżyńskiej (1866-1915), Łomża 2020, ss. 502, tabele, fotografie
Jacek Pomiankiewicz

Full text
Pobrań: 73