PWP

Strona główna

2021, Volume 110, Issue I

Przestępczość nieletnich w Federacji Rosyjskiej


Natasza Duraj1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki


Autor korenspondencyjny: Natasza Duraj; Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki; email: pwp@pwp.edu.pl

Natasza Duraj: 0000-0002-0796-6620Full text

Streszczenie

Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie problematyki przestępczości nieletnich w Federacji Rosyjskiej. W opracowaniu zawarto analizę postanowień Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, dokonano oceny skali zjawiska przestępczości nieletnich w Rosji w latach 2007-2019 oraz liczby nieletnich osadzonych w rosyjskich koloniach wychowawczych.
 


Słowa kluczowe

kryminologia, przestępczość, przestępczość nieletnich, Federacja Rosyjska, Kodeks karny Federacji Rosyjskiej, juvenile delinquency
Juvenile delinquency in the Russian Federation


Summary

The main goal of this article is to present the issues of juvenile delinquency in the Russian Federation. The study contains an analysis of the provisions of the Criminal Code of the Russian Federation. The article assesses the scale of juvenile delinquency in Russia in 2007-2019 and the number of juveniles imprisoned in Russian educational colonies.


Keywords

criminology, crime, the Russian Federation, the Criminal Code of the Russian Federation