PWP

Strona główna

2023, Volume 119, Issue II

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Psychologiczne aspekty służby na rzecz dobra człowieka i społeczeństwa
Krystyna Ostrowska, Marek Kulesza, Michał Stańczuk

Abstract Full text
Wyświetleń: 162 Pobrań: 272

Postępowanie ze skazanymi za przestępstwa z winy nieumyślnej w polskim systemie penitencjarnym
Aldona Nawój-Śleszyński

Abstract Full text
Wyświetleń: 170 Pobrań: 216

Wyzwania dla systemu penitencjarnego w kontekście kształtowania kompetencji funkcjonariuszy Służby Więziennej
Jakub Czarkowski, Joanna Rogozińska-Mitrut, Janusz Soboń

Abstract Full text
Wyświetleń: 204 Pobrań: 316

Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego – wybrane zagadnienia
Krzysztof Bojarski

Abstract Full text
Wyświetleń: 147 Pobrań: 441

Dziesięć lat obowiązywania ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej – doświadczenia w Służbie Więziennej
Robert Nowacki

Abstract Full text
Wyświetleń: 145 Pobrań: 505

Menedżeryzm a nowoczesne zarządzanie jednostką penitencjarną – spojrzenie na zarządzanie Zakładem Karnym w Łowiczu
Anna Janus

Abstract Full text
Wyświetleń: 164 Pobrań: 190

Intuicja w Służbie Więziennej. Wnioski z badań w jednostkach penitencjarnych
Adam Kołodziejczyk, Grzegorz Fuchs

Abstract Full text
Wyświetleń: 143 Pobrań: 407

Advantages and challenges of self-report surveys in Polish criminological research
Svitlana Loboda, Wojciech Welskop

Abstract Full text
Wyświetleń: 153 Pobrań: 180

Mediacje w postępowaniu karnym wykonawczym – możliwości i ograniczenia
Andrzej Dana, Grzegorz Janusz, Marcin Jurgilewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 152 Pobrań: 159

Obraz zmian u osób uzależnionych w trakcie więziennej psychoterapii uzależnień
Iwona Niewiadomska, Beata Maria Nowak, Dorota Reczek

Abstract Full text
Wyświetleń: 149 Pobrań: 228

Osoby starsze w zakładach karnych – problemy i wyzwania
Bożena Dziemidok -Olszewska, Norbert Malec, Jolanta Puacz-Olszewska

Abstract Full text
Wyświetleń: 172 Pobrań: 186

Ograniczenie wolności uzewnętrzniania religii w warunkach więziennych w świetle wyroku ETPCz z 12 maja 2020 r. w sprawie Korostelev przeciwko Rosji
Aneta Maria Abramowicz, Tomasz Abramowicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 160 Pobrań: 179

Sylwetki i patriotyczne postawy kawalerów Orderu Virtuti Militari – nadzorców więzień w Królestwie Polskim
Jerzy Czołgoszewski

Abstract Full text
Wyświetleń: 139 Pobrań: 258

Kulturowe mechanizmy identyfikacji na przykładzie Więzienia Progresywnego w Jaworznie (1951-1956)
Małgorzata Gałęziowska

Abstract Full text
Wyświetleń: 142 Pobrań: 132

Przedmiot poznania oraz różnice metodologiczne w naukach o polityce i w naukach o bezpieczeństwie na przykładzie badań nad rolą Azji Centralnej w chińskiej i rosyjskiej polityce zagranicznej
Marcin Górnikiewicz, Mariusz Kuryłowicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 176 Pobrań: 166

Przekształcenie (publicznej) spółki akcyjnej prawa polskiego w (publiczną) spółkę europejską z siedzibą w Polsce – wybrane zagadnienia praktyczne
Małgorzata Sas-Madej , Angelina Stokłosa

Abstract Full text
Wyświetleń: 167 Pobrań: 142

Od Redakcji


In Memoriam
Jacek Pomiankiewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 145 Pobrań: 209

Słowo o Śp. Pani prof. Krystynie Ostrowskiej
Kazimierz Pospiszyl, Aleksandra Korwin – Szymanowska , Michał Stańczuk

Abstract Full text
Wyświetleń: 140 Pobrań: 184

Wspomnienie
Aldona Nawój-Śleszyński , Bogdan Nowak

Abstract Full text
Wyświetleń: 150 Pobrań: 209