PWP

Strona główna

2023, Volume 119, Issue II

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Psychologiczne aspekty służby na rzecz dobra człowieka i społeczeństwa
Krystyna Ostrowska, Marek Kulesza, Michał Stańczuk

Abstract Full text
Wyświetleń: 78 Pobrań: 87

Postępowanie ze skazanymi za przestępstwa z winy nieumyślnej w polskim systemie penitencjarnym
Aldona Nawój-Śleszyński

Abstract Full text
Wyświetleń: 78 Pobrań: 51

Wyzwania dla systemu penitencjarnego w kontekście kształtowania kompetencji funkcjonariuszy Służby Więziennej
Jakub Czarkowski, Joanna Rogozińska-Mitrut, Janusz Soboń

Abstract Full text
Wyświetleń: 84 Pobrań: 45

Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego – wybrane zagadnienia
Krzysztof Bojarski

Abstract Full text
Wyświetleń: 70 Pobrań: 70

Dziesięć lat obowiązywania ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej – doświadczenia w Służbie Więziennej
Robert Nowacki

Abstract Full text
Wyświetleń: 79 Pobrań: 108

Menedżeryzm a nowoczesne zarządzanie jednostką penitencjarną – spojrzenie na zarządzanie Zakładem Karnym w Łowiczu
Anna Janus

Abstract Full text
Wyświetleń: 70 Pobrań: 34

Intuicja w Służbie Więziennej. Wnioski z badań w jednostkach penitencjarnych
Adam Kołodziejczyk, Grzegorz Fuchs

Abstract Full text
Wyświetleń: 74 Pobrań: 31

Advantages and challenges of self-report surveys in Polish criminological research
Svitlana Loboda, Wojciech Welskop

Abstract Full text
Wyświetleń: 80 Pobrań: 44

Mediacje w postępowaniu karnym wykonawczym – możliwości i ograniczenia
Andrzej Dana, Grzegorz Janusz, Marcin Jurgilewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 76 Pobrań: 34

Obraz zmian u osób uzależnionych w trakcie więziennej psychoterapii uzależnień
Iwona Niewiadomska, Beata Maria Nowak, Dorota Reczek

Abstract Full text
Wyświetleń: 75 Pobrań: 41

Osoby starsze w zakładach karnych – problemy i wyzwania
Bożena Dziemidok -Olszewska, Norbert Malec, Jolanta Puacz-Olszewska

Abstract Full text
Wyświetleń: 76 Pobrań: 29

Ograniczenie wolności uzewnętrzniania religii w warunkach więziennych w świetle wyroku ETPCz z 12 maja 2020 r. w sprawie Korostelev przeciwko Rosji
Aneta Maria Abramowicz, Tomasz Abramowicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 79 Pobrań: 39

Sylwetki i patriotyczne postawy kawalerów Orderu Virtuti Militari – nadzorców więzień w Królestwie Polskim
Jerzy Czołgoszewski

Abstract Full text
Wyświetleń: 64 Pobrań: 37

Kulturowe mechanizmy identyfikacji na przykładzie Więzienia Progresywnego w Jaworznie (1951-1956)
Małgorzata Gałęziowska

Abstract Full text
Wyświetleń: 70 Pobrań: 26

Przedmiot poznania oraz różnice metodologiczne w naukach o polityce i w naukach o bezpieczeństwie na przykładzie badań nad rolą Azji Centralnej w chińskiej i rosyjskiej polityce zagranicznej
Marcin Górnikiewicz, Mariusz Kuryłowicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 81 Pobrań: 35

Przekształcenie (publicznej) spółki akcyjnej prawa polskiego w (publiczną) spółkę europejską z siedzibą w Polsce – wybrane zagadnienia praktyczne
Małgorzata Sas-Madej , Angelina Stokłosa

Abstract Full text
Wyświetleń: 81 Pobrań: 31

Od Redakcji


In Memoriam
Jacek Pomiankiewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 71 Pobrań: 51

Słowo o Śp. Pani prof. Krystynie Ostrowskiej
Kazimierz Pospiszyl, Aleksandra Korwin – Szymanowska , Michał Stańczuk

Abstract Full text
Wyświetleń: 70 Pobrań: 38

Wspomnienie
Aldona Nawój-Śleszyński , Bogdan Nowak

Abstract Full text
Wyświetleń: 78 Pobrań: 61