PWP

Strona główna

2018, Volume 100, Issue 3

Spis treści

Od Redakcji


Od Wydawcy i Redaktora Naczelnego
Marcin Strzelec, Piotr Łapiński

Full text
Pobrań: 325

Artykuł przeglądowy


Cudzoziemcy w polskich jednostkach penitencjarnych po roku 1990 − wybrane zagadnienia
Jacek Pomiankiewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 440 Pobrań: 322

Wdrażanie standardów Rady Europy w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności na przykładzie wybranych instytucji prawa europejskiego i prawa polskiego
Leszek Wieczorek

Abstract Full text
Wyświetleń: 459 Pobrań: 554

Etiologiczne i terapeutyczne aspekty przestępstw seksualnych w świetle teorii przywiązania
Kazimierz Pospiszyl

Abstract Full text
Wyświetleń: 451 Pobrań: 379

Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz systemu penitencjarnego
Ewa M. Guzik-Makaruk, Emil W. Pływaczewski

Abstract Full text
Wyświetleń: 437 Pobrań: 418

Znaczenie kary pozbawienia wolności w polityce karnej Polski współcześnie i w nadchodzących latach
Teodor Szymanowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 470 Pobrań: 419

Rola samoświadomości w modelu relacyjnej readaptacji społecznej skazanych
Anna Fidelus

Abstract Full text
Wyświetleń: 441 Pobrań: 415

Artykuł oryginalny


Gdy kara więzienia staje się szansą rozwoju – studium przypadku
Krzysztof A. Wojcieszek

Abstract Full text
Wyświetleń: 541 Pobrań: 570

Rola pracy w resocjalizacji penitencjarnej w kontekście badań własnych
ks. Kazimierz Pierzchała

Abstract Full text
Wyświetleń: 622 Pobrań: 2253

Inne


Sprawozdanie z konferencji „Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”
Konrad Wierzbicki, Agnieszka Pytka

Full text
Pobrań: 410

Recenzja monografii Adama Kwiecińskiego pt. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym
Aldona Nawój-Śleszyński

Full text
Pobrań: 394