PWP

Strona główna

2018, Volume 100, Issue 3

Cudzoziemcy w polskich jednostkach penitencjarnych po roku 1990 − wybrane zagadnienia


Jacek Pomiankiewicz1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie


Autor korenspondencyjny: Jacek Pomiankiewicz; -, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie; email: jpom1@wp.pl

Jacek Pomiankiewicz: -Full text

Streszczenie

Autor omawia strukturę systemu penitencjarnego oraz zadania Służby Więziennej w Polsce. Opisuje problemy obcokrajowców w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych po roku 1990 do dzisiaj. Pokazuje statystykę, status prawny, podstawowe problemy. Autor zwraca również uwagę na kontekst międzynarodowy i sytuację więźniów zagranicznych w wybranych krajach Europy.


Słowa kluczowe

polski system penitencjarny, Służba Więzienna, więźniowiecudzoziemcy, bezpieczeństwo