PWP

Strona główna

2018, Volume 100, Issue 3

Etiologiczne i terapeutyczne aspekty przestępstw seksualnych w świetle teorii przywiązania


Kazimierz Pospiszyl1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Katedra Psychologii, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie


Autor korenspondencyjny: Kazimierz Pospiszyl; Katedra Psychologii, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie; email: k.pospiszyl@upcpoczta.pl

Kazimierz Pospiszyl: -Full text

Streszczenie

Artykuł rozpoczyna przedstawienie narodzin i drogi rozwoju teorii przywiązania oraz ukazanie sylwetki jej twórcy – Johna Bowlby’ego. Potem starano się ukazać, że podszyte lękiem związki uczuciowe panujące w najbliższym otoczeniu stają się przyczyną ranliwości vulnerability, która prowadzi następnie do licznych patologicznych postaci zachowania się, z dewiacjami seksualnymi włącznie, podczas gdy harmonijne i wzajemnie wspomagające związki wytwarzają odporność resilience, pozwalającą na ustrzeganie się od pokus wypaczających właściwy rozwój. Przedstawiono też związki pomiędzy różnymi typami nieprawidłowości przywiązania a przejmowaniem określonych postaci przestępstw seksualnych. Skuteczność terapii opartej na przywiązaniu przedstawiono przez pryzmat czynników wchodzących integralnie w skład tych oddziaływań. Na zakończenie starano się wykazać, że terapia przestępców seksualnych oparta na budowaniu silnych związków emocjonalnych jest najlepszym, bo najskuteczniejszym sposobem resocjalizacji przestępców seksualnych.

 


Słowa kluczowe

teoria przywiązania, przestępcy seksualni