PWP

Strona główna

2015, Volume 89, Issue 4

Spis treści

Inne


Profesor Emil Stanisław Rappaport – uczony, kodyfikator, organizator i uczestnik międzynarodowego ruchu naukowego, inicjator uchwalenia Kodeksu karnego wykonawczego, nauczyciel akademicki, kierownik pierwszego w Polsce Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego
Stefan Lelental

Abstract Full text
Wyświetleń: 408 Pobrań: 486

Why prison?
Kazimierz Pospiszyl

Full text
Pobrań: 280

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym wobec skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych
Aldona Nawój-Śleszyński

Full text
Pobrań: 403

Sprawozdanie z seminarium pt. „Opieka medyczna w jednostkach penitencjarnych”
Ewa Dawidziuk

Full text
Pobrań: 275

Artykuł przeglądowy


Rola Opolskiego Dyskusyjnego Klubu Penitencjarnego w kształtowaniu nowoczesnej myśli penitencjarnej w Polsce
Józef Nawój, Aldona Nawój-Śleszyński

Abstract Full text
Wyświetleń: 416 Pobrań: 336

Normy etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej
Tomasz Przesławski

Abstract Full text
Wyświetleń: 405 Pobrań: 1781

Dozór kuratora sądowego nad skazanymi warunkowo zwolnionymi z odbycia reszty kary pozbawienia wolności po nowelizacji kkw
Magdalena Niewiadomska-Krawczyk

Abstract Full text
Wyświetleń: 377 Pobrań: 822

Prawo osób pozbawionych wolności do Internetu
Marcin Mazur

Abstract Full text
Wyświetleń: 416 Pobrań: 309

Stosowanie w zakładach karnych i aresztach śledczych przymusu bezpośredniego przewidzianego w ustawie psychiatrycznej
Ewa Dawidziuk

Abstract Full text
Wyświetleń: 384 Pobrań: 313