PWP

Strona główna

2015, Volume 89, Issue 4

Prawo osób pozbawionych wolności do Internetu


Marcin Mazur1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny


Autor korenspondencyjny: Marcin Mazur; -, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny; email: pwp@pwp.edu.pl

Marcin Mazur: -Full text

Streszczenie

W artykule autor odpowiada na pytanie o prawo osoby pozbawionej wolności do Internetu. Odpowiedzi na pytanie, które jest tytułem artykułu dokonano na podstawie o analizy normatywnej (w tym zalecenia międzynarodowe), jak też analizy orzecznictwa i poglądów doktryny. Autor pokazuje także praktyczne sposoby obecnego wykorzystania Internetu w jednostkach penitencjarnych. W artykule sformułowano także postulat de lege ferenda ewentualnej regulacji w tej mierze.

 


Słowa kluczowe

Internet, osoba pozbawiona wolności, tymczasowe aresztowanie, prawo, dobre praktyki