PWP

Strona główna

2015, Volume 89, Issue 4

Dozór kuratora sądowego nad skazanymi warunkowo zwolnionymi z odbycia reszty kary pozbawienia wolności po nowelizacji kkw


Magdalena Niewiadomska-Krawczyk1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Uniwersytet Łódzki


Autor korenspondencyjny: Magdalena Niewiadomska-Krawczyk; -, Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Uniwersytet Łódzki; email: pwp@pwp.edu.pl

Magdalena Niewiadomska-Krawczyk: -Full text

Streszczenie

Opracowanie dotyczy dozoru kuratora sądowego nad skazanymi warunkowo zwolnionymi z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w świetle nowelizacji kkw.

Analizie poddano przepisy regulujące sposób sprawowania dozoru, kwalifikacji skazanych do określonej grupy ryzyka oraz obowiązki kuratorów sądowych związane z dozorem.


Słowa kluczowe

kurator sądowy, dozór, warunkowe przedterminowe zwolnienie, kwalifikacja skazanych