PWP

Strona główna

2022, Volume 117, Issue IV

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Paradygmat zhumanizowanego odwetu podstawą sprawiedliwego karania
Andrzej Bałandynowicz
DOI: 10.52694/ThPSR.117.1

Abstract Full text
Wyświetleń: 145 Pobrań: 109

Problematyka funkcjonowania obiektu penitencjarnego w sytuacji wystąpienia katastrof w Polsce – badania fokusowe
Paweł Gromek, Tomasz Kośmider, Mariusz Kuryłowicz, Aleksandra Woźniak
DOI: 10.52694/ThPSR.117.2

Abstract Full text
Wyświetleń: 175 Pobrań: 110

Style tożsamości i wartości cenione wśród osadzonych w jednostkach penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie
Sabina Janik
DOI: 10.52694/ThPSR.117.3

Abstract Full text
Wyświetleń: 149 Pobrań: 68

Perception of transdermal alcohol concentration monitoring system by polish prison officers
Beata Maria Nowak, Sławomir Grzesiak, Maja Zawadzka
DOI: 10.52694/ThPSR.117.4

Abstract Full text
Wyświetleń: 174 Pobrań: 78

Kształcenie i doskonalenie funkcjonariuszy Służby więziennej w czasie dynamicznych przemian społeczeństwa
Witold Kołodziejczyk
DOI: 10.52694/ThPSR.117.5

Abstract Full text
Wyświetleń: 156 Pobrań: 102

Paradygmaty postępowania wobec sprawców przestępstw – wybrane zagadnienia
Irena Pospiszyl
DOI: 10.52694/ThPSR.117.6

Abstract Full text
Wyświetleń: 145 Pobrań: 94

Dolegliwość kary a poczucie sensu życia osób przebywających w izolacji penitencjarnej
Monika Wolińska, Jarosław Michalski
DOI: 10.52694/ThPSR.117.7

Abstract Full text
Wyświetleń: 145 Pobrań: 76

Wsparcie resocjalizacyjne personelu więziennego dla matek przebywających w polskich zakładach karnych
Kazimierz Pierzchała
DOI: 10.52694/ThPSR.117.8

Abstract Full text
Wyświetleń: 135 Pobrań: 83

Hejt i mowa nienawiści w sieci Internet – praktyczne wskazania dla służb mundurowych i ich rodzin dotyczące komunikacji i reagowania na zjawiska
Dorota Siemieniecka, Kamila Majewska
DOI: 10.52694/ThPSR.117.9

Abstract Full text
Wyświetleń: 139 Pobrań: 86

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych BSP w systemie bezpieczeństwa zakładów karnych – badania pilotażowe
Rafał Parczewski , Anna Borucka
DOI: 10.52694/ThPSR.117.10

Abstract Full text
Wyświetleń: 150 Pobrań: 48

Kontratypy w prawie ziemskim I Rzeczpospolitej
Wojciech Chrząścik
DOI: 10.52694/ThPSR.117.11

Abstract Full text
Wyświetleń: 219 Pobrań: 62

Oddział mieszkalny jako fundamentalny element w bezpieczeństwie penitencjarnym – rola oddziałowego
Marcin Strzelec, Robert Nowacki
DOI: 10.52694/ThPSR.117.12

Abstract Full text
Wyświetleń: 131 Pobrań: 172

Inne


Pamięci Prof. dr hab. Dobrochny Wójcik
Krystyna Ostrowska
DOI: 10.52694/ThPSR.117.13

Abstract Full text
Wyświetleń: 130 Pobrań: 41