PWP

Strona główna

2021, Volume 111, Issue II

Spis treści

Artykuł oryginalny


Bezpieczeństwo personelu jednostek penitencjarnych – napaści na funkcjonariuszy Służby Więziennej w latach 2009-2020
Emilia Witkowska-Grabias, Konrad Wierzbicki

Abstract Full text
Wyświetleń: 230 Pobrań: 312

Sprawność fizyczna funkcjonariuszy SW w służbie kandydackiej w kontekście rozwijania ich potencjału zdrowotnego – raport z badań
Jarosław Bogucki

Abstract Full text
Wyświetleń: 203 Pobrań: 214

Artykuł przeglądowy


The role of prison chaplains in reintegration of inmates
Márta Miklósi

Abstract Full text
Wyświetleń: 189 Pobrań: 158

Hierarchia wartości skazanych a ich proaktywne zachowania w izolacji więziennej
Bartosz Kwiatkowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 201 Pobrań: 224

Przesłanki wyrażenia zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
Agnieszka Kilińska-Pękacz

Abstract Full text
Wyświetleń: 205 Pobrań: 320

Inne


Kamila Mrozek. Odroczenie wykonania kary Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław 2019, ss. 200
Aldona Nawój-Śleszyński

Abstract Full text
Wyświetleń: 214 Pobrań: 226

Wspomnienie. Teodor Szymanowski (1932-2021
Teodor Bulenda

Full text
Pobrań: 184

Wspomnienie. Karol Pawlak (1938-2021)
Jacek Pomiankiewicz

Full text
Pobrań: 215