PWP

Strona główna

2021, Volume 111, Issue II

Spis treści

Artykuł oryginalny


Bezpieczeństwo personelu jednostek penitencjarnych – napaści na funkcjonariuszy Służby Więziennej w latach 2009-2020
Emilia Witkowska-Grabias, Konrad Wierzbicki

Abstract Full text
Wyświetleń: 322 Pobrań: 428

Sprawność fizyczna funkcjonariuszy SW w służbie kandydackiej w kontekście rozwijania ich potencjału zdrowotnego – raport z badań
Jarosław Bogucki

Abstract Full text
Wyświetleń: 290 Pobrań: 299

Artykuł przeglądowy


The role of prison chaplains in reintegration of inmates
Márta Miklósi

Abstract Full text
Wyświetleń: 281 Pobrań: 224

Hierarchia wartości skazanych a ich proaktywne zachowania w izolacji więziennej
Bartosz Kwiatkowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 283 Pobrań: 332

Przesłanki wyrażenia zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
Agnieszka Kilińska-Pękacz

Abstract Full text
Wyświetleń: 293 Pobrań: 493

Inne


Kamila Mrozek. Odroczenie wykonania kary Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław 2019, ss. 200
Aldona Nawój-Śleszyński

Abstract Full text
Wyświetleń: 308 Pobrań: 308

Wspomnienie. Teodor Szymanowski (1932-2021
Teodor Bulenda

Full text
Pobrań: 249

Wspomnienie. Karol Pawlak (1938-2021)
Jacek Pomiankiewicz

Full text
Pobrań: 288