PWP

Strona główna

2020, Volume 107, Issue II

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Uwarunkowania readaptacji społecznej skazanych − podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne
Anna Fidelus

Abstract Full text
Wyświetleń: 231 Pobrań: 271

Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet w Polsce – wybrane zagadnienia
Jacek Pomiankiewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 226 Pobrań: 832

Personalistyczna koncepcja resocjalizacji w ujęciu Krystyny Ostrowskiej
Grzegorz Kudlak

Abstract Full text
Wyświetleń: 218 Pobrań: 288

O sądowym, bezprawnym pozbawieniu  wolności w postępowaniu wykonawczym  na przykładzie jednej sprawy
Tomasz Przesławski

Abstract Full text
Wyświetleń: 231 Pobrań: 206

Duszpasterstwo więzienne – wybrane formy i przykłady – rozważania praktyka
Paweł Wojtas

Abstract Full text
Wyświetleń: 220 Pobrań: 189

Praca osób pozbawionych wolności, stan prawny oraz praktyka − zarys problematyki
Małgorzata Frysztak

Abstract Full text
Wyświetleń: 229 Pobrań: 423

Problematyka aksjologiczno-wychowawcza w profilaktyce społecznej i resocjalizacji. Wprowadzenie do dyskusji
Konrad Wierzbicki

Abstract Full text
Wyświetleń: 221 Pobrań: 287

Humanitaryzm w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w Polsce
Teodor Szymanowski, Aleksandra Szymanowska

Abstract Full text
Wyświetleń: 241 Pobrań: 254

Artykuł oryginalny


Straty i zyski zasobów osobistych a wypalenie zawodowe u pracowników Służby Więziennej
Aleksandra Jędryszek

Abstract Full text
Wyświetleń: 250 Pobrań: 524

Terapia w rozwoju idei resocjalizacyjnych
Kazimierz Pospiszyl

Abstract Full text
Wyświetleń: 122 Pobrań: 89