PWP

Strona główna

2020, Volume 107, Issue II

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Uwarunkowania readaptacji społecznej skazanych − podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne
Anna Fidelus

Abstract Full text
Wyświetleń: 431 Pobrań: 630

Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet w Polsce – wybrane zagadnienia
Jacek Pomiankiewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 436 Pobrań: 1568

Personalistyczna koncepcja resocjalizacji w ujęciu Krystyny Ostrowskiej
Grzegorz Kudlak

Abstract Full text
Wyświetleń: 408 Pobrań: 634

O sądowym, bezprawnym pozbawieniu  wolności w postępowaniu wykonawczym  na przykładzie jednej sprawy
Tomasz Przesławski

Abstract Full text
Wyświetleń: 435 Pobrań: 389

Duszpasterstwo więzienne – wybrane formy i przykłady – rozważania praktyka
Paweł Wojtas

Abstract Full text
Wyświetleń: 426 Pobrań: 365

Praca osób pozbawionych wolności, stan prawny oraz praktyka − zarys problematyki
Małgorzata Frysztak

Abstract Full text
Wyświetleń: 444 Pobrań: 773

Problematyka aksjologiczno-wychowawcza w profilaktyce społecznej i resocjalizacji. Wprowadzenie do dyskusji
Konrad Wierzbicki

Abstract Full text
Wyświetleń: 410 Pobrań: 523

Humanitaryzm w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w Polsce
Teodor Szymanowski, Aleksandra Szymanowska

Abstract Full text
Wyświetleń: 435 Pobrań: 562

Artykuł oryginalny


Straty i zyski zasobów osobistych a wypalenie zawodowe u pracowników Służby Więziennej
Aleksandra Jędryszek

Abstract Full text
Wyświetleń: 463 Pobrań: 990

Terapia w rozwoju idei resocjalizacyjnych
Kazimierz Pospiszyl

Abstract Full text
Wyświetleń: 325 Pobrań: 258