PWP

Strona główna

2015, Volume 88, Issue 3

Spis treści

Artykuł oryginalny


Osobowość wychowawców i ich postawy wobec zadań resocjalizacyjnych
Maria Gordon

Abstract
Wyświetleń: 458

Przenoszenie między jednostkami penitencjarnymi skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności – na przykładzie okręgu warszawskiego
Monika Markowska

Abstract Full text
Wyświetleń: 457 Pobrań: 876

Artykuł przeglądowy


Konsekwencje naruszenia zasady humanitaryzmu i poszanowania godności ludzkiej w postępowaniu karno-wykonawczym (art. 4 § 1 kkw)
TOMASZ PRZESŁAWSKI

Abstract Full text
Wyświetleń: 474 Pobrań: 723

Tożsamość cudzoziemców resocjalizowanych w Polsce
Arkadiusz Urbanek

Abstract Full text
Wyświetleń: 444 Pobrań: 338

Przeobrażenia Służby Więziennej i polskiego więziennictwa w końcu XX wieku – zarys problemu
Andrzej Bieżuński

Abstract Full text
Wyświetleń: 497 Pobrań: 672

Więziennicy II Rzeczypospolitej w mogiłach Miednoje, 1940 r.
Krystian Bedyński

Abstract Full text
Wyświetleń: 461 Pobrań: 743

Inne


Polska bibliografia penitencjarna Lata 2013-2014
Stefan Lelental, Anna Podciechowska

Full text
Pobrań: 496

Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno-empiryczne
Andrzej Piotrowski

Full text
Pobrań: 403

Kara ograniczenia wolności
Aldona Nawój-Śleszyński

Full text
Pobrań: 364

Sprawozdanie z konferencji pt. „Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji – tradycja, współczesność, perspektywy”
Adam Szecówka

Full text
Pobrań: 330