PWP

Strona główna

2015, Volume 88, Issue 3

Konsekwencje naruszenia zasady humanitaryzmu i poszanowania godności ludzkiej w postępowaniu karno-wykonawczym (art. 4 § 1 kkw)


TOMASZ PRZESŁAWSKI1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Uniwersytet Warszawski


Autor korenspondencyjny: TOMASZ PRZESŁAWSKI; -, Uniwersytet Warszawski; email: pwp@pwp.edu.pl

TOMASZ PRZESŁAWSKI: -Full text

Streszczenie

Artykuł omawia skutki prawne naruszenia zasady humanitaryzmu i poszanowania godności osoby w postępowaniu karno-wykonawczym. Konsekwencje pogwałcenia powołanej zasady przedstawione są w sferze przepisów prawa karnego wykonawczego, pragmatyki służbowej, prawa karnego materialnego, cywilnego, konstytucyjnego oraz międzynarodowego.


Słowa kluczowe

humanitarne traktowanie, godność człowieka, skutki prawne