PWP

Strona główna

2018, Volume 98, Issue 1

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Zagrożenia w placówkach penitencjarnych jako źródło obaw funkcjonariuszy
Mateusz Kuźmik

Abstract Full text
Wyświetleń: 694 Pobrań: 1450

Stosowanie tymczasowego aresztowania wobec nieletniego −uwagi na tle art. 18 § 2 pkt 1 lit. e ustawy z 26 października1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
Adam Błachnio

Abstract Full text
Wyświetleń: 577 Pobrań: 1089

Badanie poligraficzne śladu pamięciowego w kontekście osób skazanych za przestępstwa seksualne
Oliwia Łącała

Abstract Full text
Wyświetleń: 549 Pobrań: 529

Więziennictwo w strukturach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie w latach 1944-1955 – rola i zadania
Dariusz Fudali

Abstract Full text
Wyświetleń: 594 Pobrań: 807

Artykuł oryginalny


Uwarunkowania autoagresji wśród skazanych
Emilia Dykty

Abstract Full text
Wyświetleń: 774 Pobrań: 2431

Rodzina a poczucie sensu życia u osadzonych
Marta Szaro

Abstract Full text
Wyświetleń: 646 Pobrań: 744

Inne


International Conference SPECTO: Multidisciplinary perspectives in the quasi-coercive treatment of offenders Report of the 7th Edition: groups with special needs in community measures) 13th-14th September, Timisoara, Romani
Katarzyna Dudek

Abstract Full text
Wyświetleń: 553 Pobrań: 427