PWP

Strona główna

2018, Volume 98, Issue 1

International Conference SPECTO: Multidisciplinary perspectives in the quasi-coercive treatment of offenders Report of the 7th Edition: groups with special needs in community measures) 13th-14th September, Timisoara, Romani


Katarzyna Dudek1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Doktorantka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonimii, Uniwersytet Wrocławski


Autor korenspondencyjny: Katarzyna Dudek; Doktorantka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonimii, Uniwersytet Wrocławski; email: kancelaria@adwokat-dudek.com

Katarzyna Dudek: -Full text

Streszczenie

Celem sprawozdania jest prezentacja kluczowych tematów konferencji, która odbyła się w Timisoarze w dniach 13-14 września 2018 r. Została zorganizowana przez SPECTO Conference, Confederation of European Probation (CEP) i Uniwersytet w Timisoarze; jest kolejną z cyklu sympozjów międzynarodowych poświęconych międzynarodowym zagadnieniom systemów penitencjarnych w Europie. Prelegenci konferencji poruszyli pojawiające się praktyczne problemy postępowania ze szczególnymi grupami przestępców (kobiety, nieletni, niepełnosprawni, osoby z zaburzeniami psychicznymi, terroryści) oraz zaprezentowali wyniki swoich programów badawczych.


Słowa kluczowe

specjalne grupy przestępców, system penitencjarny