PWP

Strona główna

2020, Volume 108, Issue III

Spis treści

Artykuł oryginalny


Readaptational Potential of Prisoners Leaving Prisons
Stanisław Lipiński

Abstract Full text
Wyświetleń: 1130 Pobrań: 756

Artykuł przeglądowy


Ograniczenia realizacji prawa osadzonych do uczestnictwa w więziennych praktykach religijnych w związku z SARS-CoV-2
Emilia Witkowska-Grabias, Konrad Wierzbicki

Abstract Full text
Wyświetleń: 635 Pobrań: 1086

Nowe perspektywy wykorzystania Systemu Dozoru Elektronicznego w polskim porządku prawnym
Michał Wawrzyniak

Abstract Full text
Wyświetleń: 597 Pobrań: 1162

Realizacja prawa osób pozbawionych wolności do poszanowania życia rodzinnego w kontekście stosowania art. 141a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego
Kamila Kotowska

Abstract Full text
Wyświetleń: 552 Pobrań: 909

Etyczne wykorzystanie reguł wpływu społecznego – Model Głównych Motywów Wpływu Społecznego skuteczną drogą do zmiany w instytucjach resocjalizacyjnych
Tomasz Korczyński

Abstract Full text
Wyświetleń: 551 Pobrań: 1170