PWP

Strona główna

2019, Volume 105, Issue 4

Spis treści

Artykuł oryginalny


Halfway houses in The Polish Model of Social Reintegration − possibilities and limitations
Sławomir Grzesiak

Abstract Full text
Wyświetleń: 323 Pobrań: 392

Poczucie ochrony prawnej funkcjonariuszy Służby Więziennej w sytuacjach użycia przez nich środków przymusu bezpośredniego. Raport z badań
Anna Stachowicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 329 Pobrań: 370

Artykuł przeglądowy


Hazing Abuses in U.S. Prisons
Hank Nuwer

Abstract Full text
Wyświetleń: 972 Pobrań: 138

Oddziaływania terapeutyczne stosowane wobec osadzonych dokonujących intencjonalnych samouszkodzeń
Bartosz Kwiatkowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 318 Pobrań: 283

Joseph Borecky więzień Alcatraz nr 1032. Przyczynek do badań kryminologicznych nad społecznością skazanych w najsłynniejszym amerykańskim zakładzie karnym
Bartosz Kułan

Abstract Full text
Wyświetleń: 332 Pobrań: 263

Deficyty emocjonalne, empatia a zachowania agresywne – w świetle badań neuronauki
Agnieszka Nowogrodzka

Abstract Full text
Wyświetleń: 325 Pobrań: 292

O interdyscyplinarność studiów nad kulturą penalną – wprowadzenie do dyskusji
Maciej Kasprzyk

Abstract Full text
Wyświetleń: 342 Pobrań: 287