PWP

Strona główna

2019, Volume 105, Issue 4

Spis treści

Artykuł oryginalny


Halfway houses in The Polish Model of Social Reintegration − possibilities and limitations
Sławomir Grzesiak

Abstract Full text
Wyświetleń: 261 Pobrań: 264

Poczucie ochrony prawnej funkcjonariuszy Służby Więziennej w sytuacjach użycia przez nich środków przymusu bezpośredniego. Raport z badań
Anna Stachowicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 266 Pobrań: 255

Artykuł przeglądowy


Hazing Abuses in U.S. Prisons
Hank Nuwer

Abstract Full text
Wyświetleń: 813 Pobrań: 84

Oddziaływania terapeutyczne stosowane wobec osadzonych dokonujących intencjonalnych samouszkodzeń
Bartosz Kwiatkowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 267 Pobrań: 208

Joseph Borecky więzień Alcatraz nr 1032. Przyczynek do badań kryminologicznych nad społecznością skazanych w najsłynniejszym amerykańskim zakładzie karnym
Bartosz Kułan

Abstract Full text
Wyświetleń: 267 Pobrań: 184

Deficyty emocjonalne, empatia a zachowania agresywne – w świetle badań neuronauki
Agnieszka Nowogrodzka

Abstract Full text
Wyświetleń: 269 Pobrań: 205

O interdyscyplinarność studiów nad kulturą penalną – wprowadzenie do dyskusji
Maciej Kasprzyk

Abstract Full text
Wyświetleń: 267 Pobrań: 205