PWP

Strona główna

2019, Volume 105, Issue 4

Spis treści

Artykuł oryginalny


Halfway houses in The Polish Model of Social Reintegration − possibilities and limitations
Sławomir Grzesiak

Abstract Full text
Wyświetleń: 490 Pobrań: 562

Poczucie ochrony prawnej funkcjonariuszy Służby Więziennej w sytuacjach użycia przez nich środków przymusu bezpośredniego. Raport z badań
Anna Stachowicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 473 Pobrań: 647

Artykuł przeglądowy


Hazing Abuses in U.S. Prisons
Hank Nuwer

Abstract Full text
Wyświetleń: 1398 Pobrań: 283

Oddziaływania terapeutyczne stosowane wobec osadzonych dokonujących intencjonalnych samouszkodzeń
Bartosz Kwiatkowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 457 Pobrań: 509

Joseph Borecky więzień Alcatraz nr 1032. Przyczynek do badań kryminologicznych nad społecznością skazanych w najsłynniejszym amerykańskim zakładzie karnym
Bartosz Kułan

Abstract Full text
Wyświetleń: 473 Pobrań: 435

Deficyty emocjonalne, empatia a zachowania agresywne – w świetle badań neuronauki
Agnieszka Nowogrodzka

Abstract Full text
Wyświetleń: 491 Pobrań: 562

O interdyscyplinarność studiów nad kulturą penalną – wprowadzenie do dyskusji
Maciej Kasprzyk

Abstract Full text
Wyświetleń: 485 Pobrań: 434