PWP

Strona główna

2018, Volume 101, Issue 4

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Więziennictwo wojskowe w pierwszych latach niepodległości Rzeczypospolitej (1918-1921)
Leszek Kania

Abstract Full text
Wyświetleń: 373 Pobrań: 485

Emocje doświadczane przez osoby osadzone w zakładzie karnym
Aneta Paszkiewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 368 Pobrań: 431

Wymogi formalne przyjęcia do Służby Więziennej (cz. 1)
Paweł Gacek

Abstract Full text
Wyświetleń: 339 Pobrań: 278

Zagrożenie korupcją w Służbie Więziennej
Karolina Nikołajew

Abstract Full text
Wyświetleń: 326 Pobrań: 279

Potrzeba wykorzystywania przez pracowników penitencjarnych mediacji w rozwiązywaniu konfliktów z udziałem osadzonych
Agnieszka Lewicka-Zelent, Ewa Trojanowska

Abstract Full text
Wyświetleń: 304 Pobrań: 269

Inne


Tadeusz Kostewicz (1927-2018) − publicysta, prawnik, penitencjarysta
Bogdan Nowak

Full text
Pobrań: 177

Sprawozdanie z konferencji − XI Europejska konferencja dotycząca systemu electronic monitoring stosowanego wobec przestępców. Zacieranie granic i tworzenie powiązań w systemie electronic monitoring (Zagrzeb, 16-18 kwietnia 2018 r.)
Katarzyna Dudek

Full text
Pobrań: 177