PWP

Strona główna

2021, Volume 112, Issue III

Społeczna pomoc więźniom i ich rodzinom na przykładzie działalności Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”


Michał Stańczuk1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Wydział Nauk Pedagogicznych , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Autor korenspondencyjny: Michał Stańczuk; Wydział Nauk Pedagogicznych , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; email: pwp@pwp.edu.pl

Michał Stańczuk: -Full text

Streszczenie

Artykuł zawiera informacje dotyczące społecznej pomocy udzielanej przez Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” na rzecz osób pozbawionych wolności oraz ich rodzin. Ukazuje ponadstudziesięcioletnią historię stowarzyszenia, a także przemiany w stosowanych formach pomocy, najpierw wobec więźniów politycznych, a następnie kryminalnych. Szczegółowo opisuje aktualną działalność stowarzyszenia. Kończy się smutną konkluzją, że obecnie obserwuje się w społeczeństwie polskim obniżenie poziomu empatii na potrzeby skazanych i ich rodzin, a także brak nowych wolontariuszy i zamykanie kolejnych oddziałów.


Słowa kluczowe

społeczna pomoc skazanym, Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”, były skazany, rodzina