PWP

Strona główna

2021, Volume 112, Issue III

Work engagement, work meaning and job satisfaction among working prisoners


Katarzyna Lenart-Kłoś1, Magdalena Pietnoczko2, Justyna Nowicka-Kostrzewska3
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Nauk Socjologicznych , Katolicki Uniwersytet Lubelski
2Katedra Psychologii Klinicznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski
3Katedra Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej Instytutu Psychologii , Katolicki Uniwersytet Lubelski


Autor korenspondencyjny: Justyna Nowicka-Kostrzewska; Katedra Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej Instytutu Psychologii , Katolicki Uniwersytet Lubelski; email: pwp@pwp.edu.pl

Katarzyna Lenart-Kłoś: -

Magdalena Pietnoczko: -

Justyna Nowicka-Kostrzewska: -Full text

Streszczenie

Work is one of the most important factors of resocialisation. Both paid and unpaid work by prisoners is a means of their social readaptation. The study revealed prisoners’ approach to work and the validity of continuing a program to employ prisoners for the benefit of their social readaptation.


Słowa kluczowe